Len katolícka Národná rada Slovenskej republiky? – 2.

V predchádzajúcom článku z 18. októbra sme vás informovali o memorande medzi Národnou radou Slovenskej republiky a Konferenciou biskupov Slovenska o zriadení pozície parlamentného kaplána. Na záver článku sme vás informovali, že sme sa obrátili na Kanceláriu Národnej rady so žiadosťou o sprístupnenie informácií k memorandu. Na naše pozitívne prekvapenie sme na naše otázky dostali odpoveď v podstate obratom.

Odpoveď za Kanceláriu Národnej rady Slovenskej republiky nám poslala už na druhý deň, 19. októbra 2023, Mgr. Natália Kurucová z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou. Odpoveď bola vecná a poskytla nám nielen scan memoranda, ale aj odpovede na naše otázky. Z tejto odpovede vyplývajú nasledovné zistenia:

  • Memorandum bolo podpísané na základe doručeného podnetu predsedu Konferencie biskupov Slovenska s ponukou duchovnej služby v Národnej rade pre poslancov, ich asistentov, ako aj zamestnancov Kancelárie Národnej rady a samozrejme i pre verejnosť v kaplnke zasvätenej Sedembolestnej Panne Márii – patrónke Slovenska v Paláci Bratislavského hradu.

Takto máme konečne odpoveď na protichodné informácie o tom, kto inicioval zriadenie funkcie parlamentného kaplána! Aj keď hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová tvrdí, že iniciatíva k uzavretiu memoranda vyšla z Národnej rady Slovenskej republiky. Asi preto, že Konferencia biskupov dala len podnet, ale s iniciatívou vyšla Národná rada. Pretože podnet a iniciatíva sú dve rozdielne veci… Z týchto informácií je zrejmé, že sa dopredu dohodli na tomto zámere, ale to nevysvetľuje prečo Národná rada vytvorila priestor a funkciu len pre katolíckeho kaplána? Akosi „pozabudli“, že Slovenská republika sa neviaže na žiadne náboženstvo! Článok 1.1. Ústavy! A že týmto postupom ignorujú potreby a záujmy 45 % obyvateľov Slovenska, vrátene 24 % občanov bez náboženského vyznania. Článok 12. našej Ústavy o rovnosti v právach a dôstojnosti sa takto stáva len prázdnou floskulou.

  • Pani Kurucová nám súčasne poskytla informáciu, že niektoré poslanecké kluby i samotní poslanci si v predchádzajúcich volebných obdobiach sami organizovali bohoslužby v priestoroch kinosály Národnej rady Slovenskej republiky a rovnako záujem o bohoslužby vo významné sviatky, resp. nedele bol vyjadrený aj zo strany verejnosti.

Ako mohli byť v priestoroch svetonázorovo neutrálnej Národnej rade Slovenskej republiky bohoslužby v kinosále nerozumieme. To len svedčí, že Ústava Slovenskej republiky a jej znenie nemá pre poslancov najvyššieho zákonodárného zboru a jeho kanceláriu žiadnu váhu a dokážu ju porušovať bez problémov. Táto prax však nemôže byť argumentom pre oficiálne porušovanie článkov ústavy.

Kaplnka v Poslaneckej snemovni Parlamentu Českej republiky bola vytvorená na základe projektu architekta Jozefa Pleskota za konzultácií so zástupcami katolíckej cirkvi, Ekumenickej rady ČR i židovskej obce. Vznikla prestavbou z bývalej šatne v Šternberskom paláci. Hlavné objekty kaplnky tvoria veľký kruhový stôl s výsekom a kríž. Do kaplnky sa zmestí 15 až 20 ľudí. Ako dokladá aj táto fotografia slávnostného otvorenia kaplnky v roku 2022 sa zúčastnili zástupcovia viacerých cirkví, nielen katolíckej. Služby v nej budú poskytovať katolícky kňaz a kazateľ cirkvi bratskej. Fotografia – Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR.

  • Memorandum bolo uzavreté medzi Kanceláriou Národnej rady v zastúpení jej vedúceho Ing. Daniela Guspana a Konferenciou biskupov Slovenska zastúpenú jej predsedom Mons. Bernardom Boberom, pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára 29. septembra 2023.

Aj pri použití tejto formy podpísania memoranda sa ukazuje snaha Borisa Kollára, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky yhnúť sa priamej zodpovednosti. On predsa memorandum o spolupráci nepodpísal, len prevzal nad ním záštitu. A podpísal len záštitu. Aj keď priamo v memorande! Ozaj môže uzatvárať Kancelária národnej rady samostatne takéto záväzky, ktoré sú v rozpore s našou Ústavou?

  • Memorandum o spolupráci neschválila Národná rada a jej výbory. Znenie memoranda neprerokovali žiadne poslanecké grémiá. Podľa vyjadrení pani Kurucovej je podpísanie Memoranda o spolupráci a jeho znenie výsledkom zámeru spolupráce Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a Konferencie biskupov Slovenska v oblasti špeciálnej duchovnej starostlivosti a reflektuje na ponuku na duchovnú službu v Národnej rade Slovenskej republiky od Konferencie biskupov Slovenska… Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky na základe pretrvávajúceho záujmu o duchovnú službu zvážila doručený podnet Konferencie biskupov Slovenska, čo následne vyústilo do uzavretia Memoranda o spolupráci. Uzavretiu Memoranda o spolupráci predchádzalo prevzatie záštity predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Borisom Kollárom.

A tak stále dookola. Podstata odpovede je však jednoznačná. Predseda Národnej rady Boris Kollár uzavrel túto dohodu bez možnosti vyjadrenia poslancov. Či to urobil na podnet biskupov alebo ako svoju osobnú iniciatívu, to už nič nemení na veci. Podpisom memoranda sa opätovne vytvorili nerovnaké podmienky pre uplatňovanie si práva vierovyznania a slobody presvedčenia v parlamente – v najvyššom zákonodárnom orgáne Slovenskej republiky. A len tak mimochodom, zmluvu uzavrel nie na tri roky ako v Čechách, ale na dobu neurčitú…

Memorandum o duchovnej službe v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR podpísali 12. mája 2023 (zľava): generálny sekretár Ekumenickej rady cirkví ČR starokatolícky kňaz Petr Jan Vinš, predseda Ekumenickej rady cirkví ČR a biskup Sliezskej evanjelickej cirkvi Tomáš Tyrlík, vedúci Kancelárie Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Martin Plíšek, predseda Českej biskupskej konferencie pražský arcibiskup Jan Graubner. Samostatné články o podpise memoranda zverejnila Poslanecká snemovňa i mnohé cirkvi a tlačové servisy Českej republiky. Fotografia – Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR.

Nielen spôsob uzavretia memoranda, čas jeho podpisu, ale aj spôsob zverejnenia podpisu memoranda majú ďaleko od transparentnosti. Nájsť toto memorandum medzi doteraz 3 859 621 zverejnenými zmluvami je v podstate nemožné. Aj osobitný bod v memorande (článok II., bod 1., písm. g.) o tom, že Konferencia biskupov Slovenska vrátane katolíckeho kňaza, ktorý bude zabezpečovať duchovnú službu kaplána v Národnej rade Slovenskej republiky sa zaväzuje neposkytovať informácie verejnosti, tlači ani iným médiám bez predchádzajúceho súhlasu Kancelárie NR SR, tiež jasne vypovedá o snahe udržať všetko čo najdlhšie mimo verejnosti. To všetko svedčí o tom, že aj autori memoranda a súčasne aj jeho signatári si uvedomovali háklivosť jeho obsahu. Ale účel svätí prostriedky.

  • Konferencia Biskupov Slovenska bude zabezpečovať duchovnú službu kaplána v Národnej rade Slovenskej republiky bezodplatne.

Vecná a pravdivá odpoveď. Veď aj konferencia biskupov má dostatok zmyslu pre realitu, aby preplácanie služieb parlamentného kaplána nepožadovala. Však ho aj tak platí štát. Vďaka novému zneniu zákona o financovaní cirkví, ktorý bez diskusie s verejnosťou dokázali v roku 2019 presadiť, získala katolícka cirkev za štyri roky na úkor ostatných cirkví viac o 20 087 301 € až na ročnú výšku 56 178 680 € (za rok 2023). Len za štyri roky platnosti nového zákona zvýšila svoj podiel z celkového príspevku pre všetky cirkvi zo 76 % na 85 %. Podiel všetkých ostatných cirkví každoročne klesá. Z toho sa už dá zaplatiť jeden parlamentný kaplán, však?

Presvedčila vás odpoveď Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky o transparentnosti a spravodlivosti uzavretého memoranda?

Be the first to comment on "Len katolícka Národná rada Slovenskej republiky? – 2."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*