Rôzne


Mýtus lV – Armáda bez ideológie

Ostatné časti nájdete na nasledujúcich odkazoch: Mýtus 1, Mýtus 2, Mýtus 3, Mýtus 5 V prvých troch častiach sme ukázali ako si štát úzkostlivo a cieľavedome na…