Uchádzame sa o 2 % z vašich daní

Milí priatelia,
aj v tomto roku sa uchádzame o vašu podporu – 2 % z vaších daní. Predpokladáme, že našu organizáciu a jej činnosť poznáte, nakoniec ste na našej stránke ktorá o tom vypovedá. Stručnú informáciu o našej organizácií i o našich aktivitách si môžete pozrieť aj na stránke denníka Pravda.

Naše údaje potrebné pre vyplnenie Vyhlásenia
IČO: 30845751
Názov: Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov

Ako poukázať 2% z daní

Daňovníci – Fyzické a právnické osoby
do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

Formulár pre FO typ A
Vyhlásenie je v oddiele VIII formulára.

Formulár pre FO typ B
Vyhlásenie je v oddiele XII formulára.

Formulár pre PO
Vyhlásenie je v oddiele VI formulára.

Zamestnanci:
do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Elektronicky formulár vyhlásenia na stránke Finančnej správy

Informácia pre našich dobrovoľníkov – možnosť poukázať 3 %
Kontaktujte našu kanceláriu (e-mailová adresa: office@prometheus.sk), zašleme vám potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktoré je potrebné priložiť k Vyhláseniu, aby ste mohli poukázať 3 % z daní v prospech Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov.

Poznámka k Vyhláseniu pre zamestnancov
Nakoľko je potrebné do prílohy k podanému vyhláseniu priložiť sken Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré vystavil daňovníkovi jeho zamestnávateľ, daňovník nevypĺňa na portáli FS vo formulári vyhlásenia druhú stranu – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti … Z dôvodu zapracovania krížových kontrol medzi vyhlásením a potvrdením pre účely spracovania formulára v IS finančnej správy môžu byť niektoré riadky vyhlásenia podfarbené, ale to nebráni elektronickému podaniu vyhlásenia.

Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre (Vyhlásenie aj Potvrdenie o zaplatení dane) daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*