Sloboda Humanistov

Ústava a vláda – hodnotenie Väčšinou uspokojivé Ústava deklaruje v čl.1. bod 1. svetonázorovú a ideologickú neutralitu Slovenska: Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa…

Čítať viac

Veda

Mutácie DNA – základ evolúcie

Chemické vlastnosti DNA, ktoré spôsobujú, že je relatívne stabilná, ju predurčujú k tomu, aby bola nositeľkou dedičnej informácie. Avšak informácia zapísaná v DNA nie je absolútne nemenná. Existuje niekoľko typov zmien…

Čítať viacHumanizmus

Sloboda Humanistov

Ústava a vláda – hodnotenie Väčšinou uspokojivé Ústava deklaruje v čl.1. bod 1. svetonázorovú a ideologickú neutralitu Slovenska: Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa…

Čítať viac
Rôzne
Náboženstvá

Biblická potopa sveta

Pred 17. storočím o celosvetovej potope nepochybovali duchovní ani prírodovedci. Potom sa situácia zmenila. Zemepisci objavovali nové a nové typy živočíchov, čím Noemovu archu zakrátko preplnili. Poznatky o faunách cudzích…

Čítať viac