Spoločnosť Prometheus

sponasSme členskou organizáciou Slovenskej humanitnej rady, Európskej Humanistickej Federácie (EHF/FHE) a Humanists International (Hi) Medzinárodní humanisti (predtým názov Medzinárodná Humanistická a Etická Únia -IHEU).

Základne ciele:

  • Ochrana práv a záujmov všetkých občanov, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu.
  • Obrana a uplatňovanie slobody myslenia, náboženskeho vyznania, či iného PRESVEDČENIA, alebo svetonázoru v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
  • Rozvíjanie činnosti zameranej na uspokojovanie špecifických kultúrnych a duchovných potrieb občanov bez náboženského vyznania.
  • Šírenie sekulárneho humanizmu a etiky na národnej i medzinárodnej úrovni. Spolupracujeme s mnohými zahraničnými a medzinárodnými humanistickými organizáciami.

Pozrite si tiež článok:

Naše pôvodné internetové stránky, ktoré teraz slúžia už len ako zachovaný archív: