Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt

Občianske združenie INTEGRA (Centrum prevencie v oblasti siekt) v spolupráci zo združením Prometheus —  ponúka špeciálne služby zamerané na problematiku psychickej manipulácie deštruktívnych spoločenstiev tzv. siekt a psychickej závislosti na deštruktívnych sektách.

Aké služby ponúkame:

  1. individuálne osobné pedagogické a psychologické poradenstvo pri riešení problémov členov a ex-členov siekt aj ich blízkych
  2. prevenčné workshopy pre pedagógov, študentov aj rodičov realizujeme priamo na školách pre menšie skupinky asi 2 hodiny s využitím videodokumentov,
  3. poskytovanie informácií o jednotlivých spoločenstvách aj poradenstva telefonicky 0907 409 294  e-mailom: integra@fost.sk
  4. požičiavanie odbornej literatúry po vzájomnej dohode – výpožičná doba 2 týždne a požadujeme poskytnutie finančnej zálohy v hodnote knihy.

Komu sú služby určené:

  • klientom,
  • kolegom psychológom, pedagógom a sociálnym pracovníkom,
  • pracovníkom všetkých inštitúcií najmä v rezorte školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí,
  • študentom,
  • rodičom,
  • širokej verejnosti.

logo_male

o. z. INTEGRA – Centrum prevencie v oblasti siekt
Mgr. Ivana Škodová, pedagogička
Mgr. Zuzana Škodová, psychologička – externá spolupracovníčka
www.oz-integra.sk