Štyri dôležité dátumy

Uplynulú sobotu sa stretlo Predsedníctvo Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov na svojom mimoriadnom zasadnutí, kde uzavrelo viacero dôležitých otázok a rozhodlo o konaní aktivít či podujatí spojených tradične spojených s týmto ročným obdobím, najmä s 21. júnom – Svetovým dňom humanistov. Z celej diskusie vyplynuli štyri dôležité dátumy, na ktoré by sme radi upozornili.

Už len šesť dní

30. APRÍL 2024 je dôležitý dátum pre všetkých študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa chcú zúčastniť Súťaže esejí Jána Horárika. Je to posledný deň, kedy je možné poslať svoju esej do súťaže a tak získať nielen finančnú odmenu za získané miesto, ale aj možnosť zúčastniť sa zájazdu do európskeho parlamentu. Bližšie informácie o súťaži esejí získate na tomto odkaze.

Navrhnite nositeľov Cien humanistov 2024

15. MÁJ 2024 je posledným dňom dokedy je možné navrhnúť nositeľov výročných Cien humanistov 2024. Aj tento rok Spoločnosť Prometheus udeľuje, už po 17-krát od roku 2008, výročné ceny v dvoch kategóriách:

  • VEĽVYSLANEC HUMANIZMU 2024 za celoživotný prínos k obhajobe a propagácii humanizmu a humanistických hodnôt na Slovensku,
  • HUMANISTA ROKA 2024 za významné aktivity, prezentáciu a obhajobu hodnôt humanizmu na Slovensku v období posledných dvoch  až troch rokoch.

O nositeľoch týchto ocenení rozhoduje podľa štatútu cien konsenzom Ústredná rada Spoločnosti Prometheus. Doterajších laureátov cien si môžete pozrieť na našej podstránke Dvorana slovenského humanizmu. Využite možnosť navrhnúť v termíne do 15. mája 2024 svojich kandidátov spolu so stručným zdôvodnením na nositeľov týchto čestných titulov na e-mailovej adrese:office@prometheus.sk.

Valné zhromaždenie bude v máji

18. MÁJ 20024 je dňom, kedy sa bude konať pravidelné Valné zhromaždenie Spoločnosti Prometheus v Banskej Bystrici. V najbližších dňoch dostanú všetci členovia spoločnosti list, resp. e-mail (podľa preferovaného spôsobu komunikácie) o konaní Valného zhromaždenia v roku 2024. Valné zhromaždenie sa koná podľa stanov raz za dva roky a okrem strategických cieľov rozhoduje aj o personálnom zložení vrcholových orgánov spoločnosti. Všetci delegáti valného zhromaždenia môžu v priloženej návratke navrhnúť kandidátov na všetky funkcie v spoločnosti. Tento rok budú aj rozhodovať o nositeľoch tohtoročných Cien humanistov 2024.

Tradičné celoslovenské stretnutie

Dni humanistov 2024 tento rok pripadnú na 22. JÚN 2024.  Uskutočnia sa v osvedčenom Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Tento raz budú spojené nielen so slávnostným odovzdávaním výročných Cien humanistov 2024, ale aj s vyhlásením víťazov Súťaže esejí Jána Horárika.  Naše Dni humanistov 2024 sú už tradičnou súčasťou celosvetových podujatí ku Svetovému dňu humanistov, ktorým sa na základe návrhu amerických humanistov stal 21. jún, deň letného slnovratu. Bližší program a podrobnosti Dní humanistov 2024 predstavíme v priebehu mesiaca, ale už dnes vás všetkých na toto podujatie srdečne pozývame.

Titulná podkladová fotografia: www. pexels.com, autor: Alexander Ant.

Be the first to comment on "Štyri dôležité dátumy"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*