K úvahe, že ľavica je viac než moralizovanie

od Ľuboša Blahu na portáli jeToTak.sk z 25. 3. 2010 mám tento komentár:

Viac než čo? Vraj než humanistické moralizovanie. A to je čo? Skúšam pomôcť premýšľaniu poškriabaním za pravým uchom, nadarmo. Pozriem sa do môjho internetového prehliadača, na stránky písané po slovensky! A hľaďte, čo som s uspokojením zistil:

Výraz „humanistické + moralizovanie“ má 19. 4. 2010 päť výskytov, 20. 4. deväť výskytov, všetky o tomto článku, teda jediný autor tejto originálnej kombinácie slov je Ľ. B. Myslel som si to. Nikdy som nepočul ani nečítal o humanistickom moralizovaní. Nulová frekvencia.

Keďže v celom článku je okolo dvadsať kombinácií podstatných mien humanizmus a humanista, resp. prídavného mena humanistický s inými veľmi zriedkavými až nezvyčajnými výrazmi, a to aj opakovane, pozrel som sa aj na ich frekvenciu v našich literárnych prameňoch, a to s týmto výsledkom:

 • planý humanizmus: 0 okrem vlastného článku
 • nekompromisný humanista: 0 okrem vlastného článku
 • knižný humanista: 0 okrem vlastného článku, kde sa vyskytuje 8 krát
 • knižný humanizmus: 0 okrem vlastného článku
 • humanistické bľabotanie: 0 okrem vlastného článku
 • humanistická kritika: 0, ani vlastné
 • humanistické klišé: 0, ani vlastné
 • humanistickí kazatelia: 0 okrem vlastného článku
 • humanistický idealizmus: 2 krát
 • nekompromisný humanista: 4 krát
 • veľký humanista: 7 krát.

Niet pochýb, že pojmy humanizmus, humanista a humanistický sú v našej reči bežné a časté, ale Ľuboš Blaha ich ani raz nepoužil ani v jednom z ich zaužívaných významov. Ba, raz, ale to citoval Žižeka a tam sa neopovážil pridať pejoratívny prívlastok. Ani vo význame, ktorý dávajú výrazu humanizmus sami humanisti, t. j. ateizmus, agnosticizmus, sekularizmus, voľnomyšlienkarstvo atď., ale vždy so zameraním na človeka, pretože homo = človek. Ani vo význame humánnosť, resp. humánny, ktorý im niektorí občas omylom dávajú. Ich frekvencie:
– humanizmus: 25 500 krát
– humanizmus (sk.): 47 200 krát
– humanism (angl.): 2 700 000 krát
– humánny: 21 400 krát.

Myslím si, že v absolútnej väčšine prípadov by sa v tomto článku výrazy humanizmus, humanistický dali a mali nahradiť výrazom ľavičiarstvo, ľavičiarsky, čo by prispelo k jeho čitateľnosti. Ako humanista rozhodne proti takémuto ich používaniu protestujem, pretože humanizmus je v prvom rade zastrešovací výraz pre ateizmus, antiteizmus, agnosticizmus, sekularizmus, laicizmus, voľnomyšlienkarstvo, bezbožníctvo, naturalizmus atď. Z praktických dôvodov sa pripúšťa používanie prívlastkov sekulárny, resp. religiózny humanizmus, no upozorňujem, že religiózny humanizmus je oxymoron.

Prečo sa autor dopustil tejto nepresnosti? Čestnejšie by bolo, keby bol napísal: Ľavica je viac než ľavičiarske moralizovanie, lebo to vyplýva z textu. Prekvapuje ma, že nevedel o peknom obsadení významu výrazov humanistický a humanizmus a urazil ich vytvorením neslýchaných pejoratívnych spojov typu planý humanizmus a humanistické moralizovanie.

Podrobnejšie som k výrazu humanizmus zaujal stanovisko v článku Rád vysvetlím, kto sú humanisti v Zošitoch humanistov č. 47, s. 15–18, január 2005 a v Učiteľských novinách (2004, roč. 54, č. 44–45, s. 4). Mrzí ma, že z 80 blogerov zatiaľ ani jeden neprotestoval proti tomuto Blahovmu mäteniu pojmov.

Rastislav Škoda

Be the first to comment on "K úvahe, že ľavica je viac než moralizovanie"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*