Štátna poznávacia značka „NIETOBOHA“ povolená

Dopravný referát Severnej Dakoty priznal Brianovi Mageeovi právo na personalizovanú ŠPZ (štátnu poznávaciu značku) ISNOGOD = NIETOBOHA.

Keď bola jeho prvá žiadosť o toto znenie zamietnutá, poslal Magee riaditeľovi referátu F. Zieglerovi odvolanie, v ktorom upozornil, že v nedávnej minulosti boli schválené podobné ŠPZ, ktoré mali znenie náboženských posolstiev, napr. ILOVGOD = MILUJEMBOHA; že nie je možné pripustiť posolstvá, ktoré sa niekomu páčia a odmietnuť tie, s ktorými niekto nesúhlasí – to by bola zrejmá diskriminácia a priečila by sa Prvému dodatku k americkej ústave. Odvolanie zostavil Bob Ritter, právnik na Appignaniho humanistickej právnej poradni. Rezolútne žiadal vyhovieť žiadosti B. Mageeho, alebo bezodkladne odvolať už vydané povolenia na ŠPZ s výzvami na kresťanského Boha.

F. Ziegler predložil Mageeho protest štátnemu prokurátorovi a ten protestu vyhovel.

Súd zrušil zamietavé rozhodnutie dopravného referátu na základe nasledujúcich skutočností:

  1. Prvý dodatok k ústave pripúšťa jednotlivcovi právo mať a prejavovať na verejnosti iný názor, ako má väčšina.
  2. Posolstvá na ŠPZ sú názory súkromníkov a nie názory vlády; ak sa povolí jednému vyznať vieru v Boha, má druhý právo vyznať nevieru; ani jedného neslobodno favorizovať.
  3. Dopravný referát zakazuje ŠPZ propagujúce ilegálne aktivity, obscénnosti a hlásanie nenávisti, ale nespomína zákaz náboženského obsahu.
  4. Príslušné dakotské nariadenie má pochybnú cenu, pretože dáva dopravnému referátu, resp. jeho úradníkom, právo schvaľovať alebo odmietať personalizované ŠPZ na základe osobného názoru, čo umožňuje bezuzdnú diskrimináciu.

Prameň: Humanists Protest NDDOT Denial of Secular License Plate; Demand Reversal, 13. júna 2010.

Be the first to comment on "Štátna poznávacia značka „NIETOBOHA“ povolená"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*