Saktor Andrej – životopis

Andrej Saktor pochádzal z Hornej Mičinej, okres Banská Bystrica. Jeho osobné údaje ani miesta pôsobenia nepoznáme. O štúdiu na VŠV v Brne nemáme údaje.

Podľa Slovenského veterinára získal veterinárny diplom v letných mesiacoch 1940 na VŠV v Záhrebe. (Prameň: Slovenský veterinár, r. 2, s. 298, 1940). Neuvádza sa medzi tými študentmi, ktorí dostali štipendium na ukončenie štúdia v Záhrebe alebo vo Viedni.

Ako absolvent veterinárnej medicíny bol už 1. 9. 1940 aktivovaný ako poručík vet. služby.

Pozri tab. 6.

Be the first to comment on "Saktor Andrej – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*