Viedenskí študenti

Štúdium veterinárstva za 2. svetovej vojny

Druhé, opravené a doplnené znenie

Rastislav Škoda

a spolupracovníci Štefan Benedek, Štefan Čulen (Viedeň), Ján Feješ, Jaroslav Fraňo a pani Fraňová, Ladislav Husár, Mária Jablonská, Juraj Koppel, Katarína Kordíková, Dagmar Krušpánová, Peter Kubiš, Mathias Kunsch (Neuendettelsau, Nemecko), Oľga a Tatiana Mačičková, Alexandra Mičúchová-Jeleníková, Július Molnár, Andrej Pecháč, Štefan Rencz, Angela Sádecká, Milan Sliepka, Jozef Sokol a Jozef Venglarčík, ako aj Christa Mache, Pavel Brauner, Eva Zatloukalová, Tibor Kassai a Eva Orbánová.

Za podnietenie k práci ďakujem Matejovi Beňovi, za prípravu tabuliek svojmu vnukovi Martinovi Škodovi a za technickú spoluprácu pri ukladaní na internet Jánovi Paradovi.

Pracovný názov „Viedenskí študenti“ nevystihoval celý obsah práce, veď mnohí študovali v Záhrebe, Budapešti, Hannoveri, inde a desiatka len v Brne pred a po vojne. Chcem zdôrazniť, že sa študovalo v čase veľkej vojny, keď to bolo možné len v cudzine a Viedeň je pre absolútnu väčšinu týchto študentov určujúcou charakteristikou.

A. Časy veľkých zmien

B. Chronológie štúdií

C. Životopisy

D. Tabuľky

 • Tabuľka 1: Počty absolventov s diplomom na VŠV v Brne v rokoch 1919 – 1939
 • Tabuľka 2: Študenti, zapísaní na VŠV v Brne v rokoch 1938 a 1939, ktorých stopa sa stratila
 • Tabuľka 3: Študenti, zapísaní na VŠV v Brne v zimnom semestri 1939/40
 • Tabuľka 4: Študenti, ktorí začali študovať na VŠV v Brne pred 17. novembrom 1939 a pokračovali po 9. máji 1945
 • Tabuľka 5: Študenti, ktorí študovali vo Viedni – asi na vlastné náklady
 • Tabuľka 6: Študenti, ktorí v roku 1940 dostali štipendium na dokončenie štúdia v Záhrebe
 • Tabuľka 7: Študenti, ktorí v roku 1940 dostali štipendium na dokončenie štúdia vo Viedni
 • Tabuľka 8: Veterinári, ktorí získali diplom v Budapešti alebo Viedni v rokoch 1907 – 1924
 • Tabuľka 9: Študenti, ktorí študovali počas 2. svetovej vojny v Budapešti
 • Tabuľka 10: Študenti, ktorí začali študovať vo Viedni v r. 1940 so štipendiom MH
 • Tabuľka 11: Študenti, ktorí začali študovať vo Viedni v r. 1941
 • Tabuľka 12: Študenti, ktorí začali študovať vo Viedni v r. 1942
 • Tabuľka 13: Študenti, ktorí začali študovať v Hannoveri v r. 1942
 • Tabuľka 14: Študenti, ktorí začali študovať vo Viedni v r. 1943
 • Tabuľka 15: Študenti, ktorí začali študovať vo Viedni v r. 1944 až 1945
 • Tabuľka 16: Skupiny študentov veterinárstva v rokoch 2. svetovej vojny
 • Tabuľka 17: Študenti, ktorí po potlačení SNP a po 9. máji 1945 ostali na VŠV vo Viedni
 • Tabuľka 18: Doktoráty študentov zo Slovenska na VŠV Viedeň vo vojnových rokoch 1939 – 1945 (do 9. mája 1945)
 • Tabuľka 19: Doktoráty študentov zo Slovenska na VŠV Viedeň v povojnových rokoch (od 9. mája 1945)
 • Tabuľka 20: Rodopis rodu Kubišových zo Zvolena

*

Text neprešiel jazykovou úpravou a budem vďačný za upozornenie na prípadné gramatické a slohové chyby.

Samozrejme ešte väčšmi za každé doplnenie životopisných údajov o jednotlivých študentoch a neskorších veterinároch.

Copyright © Rastislav Škoda

Leave a comment

Your email address will not be published.


*