Mubarak Bala – Pozitívny posun

Na našom webe sa dlhodobo sériu článkov venujeme prípadu prezidenta Humanistickej asociácie Nigérie Mubaraka Balu. Spoločnosť Prometheus nielen informovala slovenskú verejnosť o jeho prípade, ale urobila aj konkrétne kroky v snahe pomôcť mu v obhajobe počas jeho nespravodlivého procesu. Napriek písomnému prísľubu vtedajšieho ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Ivana Korčoka o sledovaní jeho prípadu a koordinácie krokov s európskou diplomaciou bol nakoniec nigérijský humanista Mubarak Bala odsúdený na 24-ročný trest odňatia slobody.

Celý priebeh prípadu Mubaraka Balu, ďalšie súvislosti a právnu situáciu v Nigérii sme vysvetlili v tomto článku, kde môžete získať podrobnejšie informácie. Právny tím Medzinárodných humanistov sa neprestal usilovať o zmenu postavenia Mubaraka Balu a zrušenie jeho rozsudku. Po dlhšej dobe a úsilí predsa sa podaril pozitívny posun v jeho prípade. Prezident Humanistickej asociácie Nigérie Mubarak Bala sa odvolal voči 24-ročnému trestu odňatia slobody, vynesenému v apríli 2022 napriek tomu, že sa pôvodne priznal k obvineniam zo „spôsobovania verejného nepokoja“. Svetová strešná organizácia Medzinárodní humanisti má dôvod sa domnievať, že toto priznanie bolo urobené pod nátlakom.

Dňa 21. februára 2024 porota Odvolacieho súdu v štáte Kano schválila prijatie odvolania Mubaraka Balu na ďalšie prerokovanie a formálne prijala písomné argumenty obžaloby i obhajoby. Podľa súdnych dokumentov, ktoré preskúmala podporná právnická skupina Medzinárodných humanistov, Mubarak Bala poveril svojich právnikov, aby sa odvolali zo štyroch nasledujúcich dôvodov:

  • Nedostatok jurisdikcie Najvyššieho súdu štátu Kano v jeho prípade;
  • Predispozícia sudcu k odsúdeniu, ako je to uvedené vo vyhlásení rozsudku;
  • Neposkytnutie protihodnoty/výhody Mubarakovi Balovi za priznanie viny;
  • Nesprávne uplatnenie práva pri odsúdení Mubaraka Balu na po sebe nasledujúce obdobia.

Po predložení všetkých relevantných dokumentov osobitný senát troch sudcov odvolacieho súdu so sídlom v štáte Kano preskúma argumenty a mal by vyniesť rozsudok najneskôr 21. mája 2024.

Medzinárodní humanisti veria, že nigérijský humanista Mubarak Bala sa stal terčom výlučne pre jeho pokojné uplatňovanie svojich práv na slobodu náboženského vyznania alebo viery a prejavu. Spoločnosť Prometheus spolu s Medzinárodnými humanistami naliehajú na odvolací súd, aby zrušil rozsudok prvostupňového súdu a potvrdil odvolanie Mubaraku Balu, zrušil jeho odsúdenie a umožnil jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie.

Prejavte svoju solidaritu a podporu Mubarakovi Balovi tým, že dnes prispejete na jeho právnu obhajobu. Vďaka vašej podpore budeme pokračovať v kampani za zrušenie Mubarakovho rozsudku a zaistenie jeho bezpečného prepustenia. Klinknutím na nasledujúci odkaz sa dostanete sa na globálnu online stránku JustGiving, ktorá vytvára sociálnu platformu pre darcovstvo.

Be the first to comment on "Mubarak Bala – Pozitívny posun"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*