Mubarak Bala je vo väzení už viac ako tri roky – 1130 dní

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov sa v minulosti dvakrát obrátila osobným listom na bývalého ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Ivana Korčoka s požiadavkou o uskutočnenie praktických krokov pre zabezpečenie spravodlivého procesu pre nigérijského aktivistu za ľudské práva a prezidenta Humanistickej asociácie Nigérie Mubaraka Balu. Odpoveďou pre nás bolo písomné uistenie, že budú jeho prípad sledovať a koordinovať svoje kroky s európskou diplomaciou. Napriek sledovaniu jeho prípadu a koordinácie krokov s európskou diplomaciou bol nigérijský humanista Mubarak Bala odsúdený na 24-ročný trest odňatia slobody.

Medzinárodné úsilie za oslobodenie Mubaraka Balu

A to napriek tomu, že na prípadom Mubaraka Bali sa začali zaoberať na medzinárodnej úrovni Freedom Now (medzinárodná právnická organizácia poskytujúca konkrétnu právnu pomoc jednotlivcom a organizáciám prenasledovaných pre porušovanie ľudských práv vo svete), Inicatívna politických väzňov Freedom House a Komisia Spojených štátov amerických pre medzinárodnú náboženskú slobodu.

V apríli tohto roka prijal Európsky parlament uznesenie, ktoré odsúdilo používanie zákonov o „rúhaní“ a vyzvalo na prepustenie Mubaraka Balu a speváka Yahayu Sharif Aminu. V tom istom mesiaci koalícia mimovládnych organizácií vedená Medzinárodnými humanistami (Humanists International) predložila aktualizovanú petíciu pracovnej skupine OSN pre svojvoľné zadržiavanie, v ktorej žiadala o ich odborný názor na prípad.

Na rozdiel len od sledovania a koordinácie sa na žiadosť amerického kongresmana Jamieho Raskina začala prípadom nigérijského humanistu zaoberať komisia kongresu USA Toma Lantosa pre ľudské práva (Lantos Commission) prostredníctvom jej projektu Defending Freedoms (obrana slobôd). Tento projekt, založený na počesť zosnulého kongresmana Toma Lantosa, ktorý bol počas svojho pôsobenia v Kongrese USA popredným zástancom ľudských práv, umožňuje členom Kongresu venovať sa väzňom svedomia na celom svete a podporiť ich oslobodenie z nespravodlivej väzby.

Pri predkladaní prípadu v komisii kongresman Raskin uviedol: „Balov prípad poukazuje na naliehavú potrebu brániť slobodu prejavu, slobodu myslenia a ľudské práva na celom svete. Nigéria, je čas ukončiť teokratické prenasledovanie Mubaraka Balu. Prezident Buhari, vyzývam Vás, aby ste okamžite udelili milosť pre pána Balu skôr, ako Vám tento rok v máji skončí funkčné obdobie.“

Základné informácie o Mubarakovi Balovi a jeho prípade

Mubarak Bala, narodený v roku 1984 v štáte Kano v severnej Nigérii, je dobre známym a rešpektovaným členom humanistického hnutia. Vyštudovaný chemický inžinier je prezidentom Humanist Association of Nigeria.

V júni 2014 bol Bala držaný 18 dní proti svojej vôli na psychiatrickom oddelení Teaching Hospital Aminu Kano v Kano v severnej Nigérii. Dôvodom jeho nútenej „psychiatrickej liečby“ bola skutočnosť, že sa Mubarak verejne vzdal islamu a prehlásil sa za ateistu. Väzbu na psychiatrickom oddelení zorganizoval jeho otec, predtým vysoký člen islamských náboženských autorít. Bala bol prepustený vďaka štrajku zamestnancov v nemocnici, pri ktorom bolo prepustených veľa pacientov. Po prepustení oznámil, že sa mu vyhrážali smrťou.

28. apríla 2020 bol Mubarak Bala zatknutý vo svojom dome v štáte Kaduna a bol viac ako rok zadržiavaný bez predloženia obvinenia. Bol prevezený do severného štátu Kano, kde v súvislosti s jeho príspevkami na účte Facebooku čelil obvineniam pred Najvyšším súdom štátu. Podľa vyjadrenia súdu jeho príspevky na Facebooku sa považujú za spôsobilé vyvolať verejné pobúrenie kvôli ich „rúhačskému“ obsahu.

Pôvodne čelil desiatim bodom obžaloby podľa § 210 a 114 Trestného zákona štátu Kano. Generálny prokurátor štátu Kano deň pred očakávaným začiatkom procesu prekvapivo rozšíril obvinenie o ďalších osem dodatočných obvinení. Napriek radám právneho tímu jeho obhajoby Mubarak Bala 5. apríla 2022, po dvoch rokoch väznenia, priznal vinu vo všetkých osemnástich bodoch obžaloby. Bol odsúdený na 24 rokov väzenia. Je evidentné, že bol vystavený zastrašovaniu a priznal svoju vinu v klamlivej nádeji na miernejší trest.

Právny tím obhajoby podal 30. mája 2022 odvolanie. Na základe preskúmania súdnych dokumentov právnym tímom Medzinárodných humanistov a na základe jeho odporúčaní Bala poveril svojich právnikov, aby sa odvolali zo štyroch dôvodov:

  • Nedostatok jurisdikcie Najvyššieho súdu štátu Kano;
  • Predispozícia sudcu k odsúdeniu, ako je uvedené vo vyhlásení jeho uznesenia;
  • Neposkytnutie Balovi výhody za priznanie viny;
  • Nesprávne uplatnenie práva pri odsúdení Balu na po sebe nasledujúce obdobia.

Nigérijská federatívna republika ležiaca na západe Afriky pozostáva z federálneho hlavného mesta Abuja a 36 štátov. Je to 32. najväčšia krajina sveta (je veľká asi ako Venezuela). Z hľadiska hrubého domáceho produktu bola Nigéria v roku 2007 na 37. mieste na svete. Ľudia v krajine hovoria viac ako päťsto jazykmi. Oficiálnym jazykom Nigérie je aj angličtina. Jej hlavnými náboženstvami sú islam, kresťanstvo a domorodé náboženstvá. Mesto Kano patrí medzi 15 najväčších miest Nigérie. Zdroj: www.elizon.com

Svetonázorová charakteristika Nigérie

Asi polovica obyvateľov krajiny sú moslimovia, ďalších približne 40 % sú kresťania a okolo 10 % sa hlási k tradičným domorodým náboženstvám alebo sú bez vyznania. Ľudia bez náboženstva čelia v Nigérii sociálnemu prenasledovaniu a zakázaným spoločenským tabu. Až po dlhej, 17 rokov trvajúcej kampani humanistických a ateistických skupin ako sú Humanistická asociácia Nigérie, Humanistické hnutie Severnej Nigérie, Ateistická spoločnosť Nigérie a Lagos Humanists dosiahli, že ich štát zaregistroval ako právne legálne organizácie.

Ústava a zákony Nigérijskej federatívnej republiky

Aj keď ústava Nigérie zakazuje prijatie akéhokoľvek náboženstva ako štátneho náboženstva a jej články č. 38 a 39 zaručujú práva občanov na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania – vrátane slobody zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru – a právo na slobodu prejavu, sú v Nigérii reálne schvaľované i prijímané rôzne anti-sekulárne a teokratické politiky.

Články 275 – 279 ústavy dávajú jednotlivým štátom Nigérie právomoc zriadiť svoje vlastné odvolacie súdy šaría pre občianske veci. Zavedenie trestnoprávnych aspektov šaríje, pokračujúce štátne využívanie zdrojov na financovanie výstavby mešít, vzdelávanie kádíov (moslimských sudcov), púte do Mekky (hadždž) a náboženské vyučovanie v školách znamenajú, že islam je považovaný de facto za štátne náboženstvo minimálne v deviatich severných štátoch, kde väčšinu obyvateľstva tvoria moslimovia.

„Odpadlíctvo“ a „rúhanie“ sú však zakázané v celej Nigérii podľa článku 204 Trestného zákona. V právnom systéme šaría, ktoré funguje paralelne so zvykovými systémami v severných štátoch federácie, sa trestajú smrťou. Platí to aj pre štát Kano, ktorého obyvateľstvo je prevažne moslimské. Súdy šaría v ňom fungujú popri sekulárnych súdoch a je o nich známe, že vynášajú vysoké tresty za „rúhanie“. V priebehu roka 2020 sa vyskytlo niekoľko významných prípadov jednotlivcov, ktorí čelili trestnému stíhaniu podľa zákonov o rúhaní. Zahŕňajú prípad speváčky Yahaya Sharif-Aminu, ktorá sa v súčasnosti odvoláva proti rozsudku smrti, a 13-ročného chlapca, ktorého odsúdenie na desať rokov väzenia následne zrušili.

Argumenty Medzinárodných humanistov

V rámci medzinárodného rámca ľudských práv nie je nikdy možné ospravedlniť kriminalizáciu rúhania. Zákony o rúhaní sú vo svojej podstate subjektívnymi zákonmi, ktoré bránia legitímnej a často nevyhnutnej kritike chránených náboženstiev a náboženských osobností. Ako také porušujú ľudské právo na slobodu prejavu a ľudské právo na slobodu myslenia, svedomia, náboženstva alebo viery.

Tieto práva sú chránené všetkými hlavnými medzinárodnými nástrojmi v oblasti ľudských práv (vrátane článkov 18 a 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv UDHR a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach ICCPR i článkov 8 a 9 Africkej charty o ľudských právach a ľudských právach). Zákony proti rúhaniu sú nielen nezákonné z hľadiska medzinárodných ľudských práv, ale vlády ich často používajú na umlčanie nesúhlasných názorov na politiku, volania po slobode jednotlivcov alebo na vyvolanie nenávisti voči menšinám.

Obavy a výzvy

Medzinárodní humanisti (Humanists International) sa obáva, že Mubarak Bala je terčom prenasledovania výlučne len pre to, že uplatnil svoje práva na slobodu presvedčenia a slobodu prejavu, ktoré sú chránené nigérijskou ústavou a medzinárodnými a regionálnymi zmluvami, ktorých je Nigéria signatárom. Preto vyzývajú príslušné nigérijské orgány, aby urobili nasledovné:

  • Poskytnite Balovi bezplatný a neobmedzený prístup k jeho právnemu poradcovi;
  • Zrušte odsúdenie Balu a okamžite a bezpodmienečne ho prepuste;
  • Bezodkladne poskytnite Balovi prístup ku všetkej potrebnej lekárskej starostlivosti;
  • Zaručte Balovi pohodu a bezpečnosť, kým zostane vo väzbe, najmä vzhľadom na mnohé vyhrážky smrťou, ktoré dostal, a zvýšené riziká, ktoré pre neho ako väzňa predstavovali počas vypuknutia COVID-19.

Ak chceme zabezpečiť prepustenie Mubaraka Balu je potrebné dosiahnuť, aby jeho prípad bol naďalej pod dohľadom medzinárodnej verejnosti. Medzinárodní humanisti zabezpečujú právny tím na jeho zastupovanie, ktorý je financovaný z verejnej zbierky.

Prejavte svoju solidaritu a podporu tým, že dnes prispejete na Mubarakovu právnu obhajobu. Vďaka vašej podpore budeme pokračovať v kampani za zrušenie Mubarakovho rozsudku a zaistenie jeho bezpečného prepustenia. Klinkutím na nasledujúci odkaz sa dostanete sa na globálnu online stránku JustGiving, ktorá vytvára sociálnu platformu pre darcovstvo.

Be the first to comment on "Mubarak Bala je vo väzení už viac ako tri roky – 1130 dní"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*