Rok väzby Mubaraka Balu

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov sa už rok spolu s Medzinárodnými humanistmi usiluje o oslobodenie Mubaraka Balu – predsedu Humanistickej asociácie v Nigérii z väzenia. Mubarak Bala je dnes, 28. apríla 2021, už presne jeden rok väznený bez akéhokoľvek formálneho obvinenia v štáte Kano. Spolu s 86 organizáciami a individuálnymi osobnosťami z celého sveta zverejňuje otvorený list adresovaný guvernérovi štátu Kano Abdullahi Umarovi Gandujeovi, v ktorom žiada jeho okamžité prepustenie.

Spoločnosť Prometheus sa od apríla 2020 obrátila už dvakrát osobným listom na ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka s požiadavkou na uskutočnenie konkrétnych diplomatických krokov, ktoré by podporili jeho oslobodenie či spravodlivý proces. Dostalo sa nám uistenie, že budú jeho prípad sledovať a koordinovať svoje kroky s európskou diplomaciou. Roman Hradecký, predseda Spoločnosti Prometheus k tomu hovorí: „Sme presvedčení, že by Slovenská republika, ale aj Európska únia a jej predstavitelia, mali rovnako aktívne pristupovať k podpore a ochrane ľudských práv na celom svete, najmä v prípadoch slobody prejavu a slova, podpory obetí prenasledovaných z dôvodu viery či osobného presvedčenia. Rozhodujú skutky, nie slová. A Mubarak Bala je už rok neoprávnene vo väzení bez akéhokoľvek obvinenia.“

Mubarak Bala bol zatknutý vo svojom dome v štáte Kaduna (severná Nigéria) dňa 28. apríla 2020 a následne bol prevezený do štátu Kano. V tomto štáte bola na neho podaná sťažnosť za príspevky na sociálnej sieti Facebook urážajúce proroka Mohameda, ktoré mal Bala údajne zverejniť.

Na základe aktivít medzinárodného právneho tímu mu bolo až po viac ako piatich mesiacoch väzby v októbri 2020 umožnené stretnúť sa so svojimi právnymi zástupcami. Bala doteraz nebol postavený pred súd, ani formálne obvinený z trestného činu, čo je v rozpore s jeho právami spravodlivý proces, osobnú slobodu, slobodu myslenia a prejavu i slobodu pohybu.

Prípad Mubaraka Balu počas celej doby jeho väznenia charakterizujú nasledovné skutočnosti:

  • Bala bol doteraz zadržiavaný bez obvinenia už 365 dní, čo je v rozpore s ústavou Nigérijskej federatívnej republiky;
  • Súdne pojednávania boli opakovane odročené;
  • Štátny policajný komisár v Kano opakovane odmietal a stále odmieta splniť príkaz vydaný súdom, ktorý požaduje, aby polícia umožnila Balovi prístup k jeho právnemu tímu;
  • Štátne orgány v Kano nedodržali rozhodnutie Najvyššieho súdu v Abuji, sudcu I. E. Ekwo, z 21. decembra 2020, ktorým rozhodol o prepustení Mubaraka Balu na aukciu.

Právny tím Mubaraka Balu v dodatočnom podaní na Najvyššom súde v Abuji spochybnil oprávnenosť štátnych orgánov v Kano stíhať Balu, nakoľko to prekračuje ich právomoci. Pojednávanie, ktoré bolo naplánované na 20. apríla 2021 bolo odložené v dôsledku štrajkov.

 Prezident Humanist International, Andrew Copson k situácii Mubaraka Balu uvádza:

„Nesplnenie povinností zo strany predstaviteľov štátu Kano pri plnení uznesenia Najvyššieho súdu a kroky voči Balovi počas jeho väzby jasne ukazujú, že náš kolega má malú nádej na spravodlivý proces v prípade, že by bol súdený v tomto štáte. Z týchto dôvodov vyzývame úrady štátu Kano, aby okamžite prepustili Mubaraka Balu z väzenia a zaistili jeho bezpečnosť. Súčasne ich žiadame, aby v prípade, že bude voči nemu vznesené obvinenie, odstúpili jeho prípad inému súdu s príslušnou jurisdikciou, napríklad Abuji, kde by mohol očakávať spravodlivý proces. “

Poznámky na záver:

Celosvetová strešná humanistická organizácia Humanists International – Medzinárodní humanisti združuje rozmanité humanistické (nenáboženské) organizácie a jednotlivcov z celého sveta. Vo svojej činnosti presadzuje právo pre všetkých obyvateľov sveta na dôstojný život vo svete, kde sa dodržiavajú a chránia všeobecné ľudské práva a kde štáty presadzujú sekularizmus. Buduje, podporuje a zastupuje globálne humanistické hnutie, angažuje sa pri propagácii humanistických hodnôt po celom svete, pri obrane ľudských práv humanistov (nenáboženských mysliacich a cítiacich jednotlivcov) a ich organizácií.

 Ďalšie komentáre, podnety či otázky zasielajte e-mailom na adresu: emma@humanists.international (Emma Wadsworth-Jones, koordinátorka aktivít pre humanistov v ohrození).

Be the first to comment on "Rok väzby Mubaraka Balu"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*