Klára Gejza – životopis

Gejza Klára sa narodil 24. januára 1923 v Hornom Ďúrade, vtedy okres Vráble, dnes Levice. Bol evanjelického reformného vyznania a slovenskej národnosti.

Maturoval v roku 1942. Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Budapešti v r. 1942.

30. 10. 1945 prešiel na VŠV v Brne, pričom mu uznali 6 semestrov štúdia v Budapešti, takže sa pod číslom 2860 mohol zapísať do 7. semestra. V Brne sa zdržal asi dva mesiace, ale nepáčilo sa mu tam a vrátil sa do Budapešti. Po skončení pracoval ako obvodný veterinárny lekár v Kondoroši, blízko rumunských hraníc.

Pozri tab. 9.

Be the first to comment on "Klára Gejza – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*