Bodický Cyril – životopis

Cyril Bodický sa narodil 24. júla 1924 v Turčianskom Svätom Martine ako syn Cyrila, bankového riaditeľa v Banskej Bystrici. Bol Slovák a evanjelik a. v.

Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Banskej Bystrici v roku 1942.

Na VŠV vo Viedni sa zapísal 1. 12. 1942 a absolvoval tam jeden semester. Údaj o štipendiu nevyplnil.

Po oslobodení, pri zápise do 3. semestra na VŠV v Brne udáva, že jeho otec bol prepustený zo zamestnania. Výukový kurz nenavštevoval. Bol mu uznaný jeden semester štúdia práva na Slovenskej univerzite v Bratislave a 1 semester štúdia na VŠV vo Viedni, plus úľava na základe vojnových udalostí, takže 12. 3. 1946 sa zapísal do 4. semestra a postupne v rokoch 1947 a 1948 absolvoval ďalšie semestre. 26. 2. 1949 sa zapísal do 10. semestra.

Prvú štátnu skúšku zložil 27. 2. 1947, o 2. a 3. niet záznamu.

Prekvapuje, že ani o udelení diplomu, resp. doktorátu sme na VŠV v Brne ani vo Viedni nenašli nijaké údaje, rovnako ani o pôsobení veterinára Bodického na Slovensku. Dá sa predpokladať, že na jar 1949 opustil Československo, a to bez absolutória aj demisória. Ako potom mohol získať v zahraničí potrebnú kvalifikáciu, na ktorú mal nárok?

Pozri tab. 12.

2 Comments on "Bodický Cyril – životopis"

  1. Cyril Bodicky bol nas sused, ako dieta som vyrastla nad nim. Tu su udaje o nom http://www.upn.gov.sk/hlinkova-garda/data/okresne_velitelstvo.pdf
    Po jeho smrti zila jeho manzelka – tvrdila, ze bol zubar. Nemali absolutne ziadnych priatelov ani rodinu – jej pohreb vybavovala nasa suseda

  2. Maná Cyril Bodický nachádzam v minulosti aspoň 4x. Zaujíma ma ten, ktorý žil v okolí Trenčína.
    Uvítam reakciu na tomto mieste, zverejňovať adresu dopytu je teraz predčasné.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*