Zeisel Andreas – životopis

Andreas Zeisel sa narodil 2. septembra 1921 v Nemeckom Pravne, okres Prievidza. Bol nemeckej národnosti a rímskokatolíckeho náboženstva. Jeho nebohý otec František Zeisel bol baník.

Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Nemeckom Pravne v roku 1941.

Do 1. semestra VŠV Viedeň sa zapísal 20. 11. 1941 ako nemeckej národnosti a dostal imatrikulačné číslo 5588; štipendium neudal.

Pri zápise do 6. semestra dňa 10. 4. 1946 udával československé štátne občianstvo a slovenskú národnosť.

Dňa 2. 7. 1948 obhájil doktorskú dizertačnú prácu Kopfhäute von Rindern als Bindemittel für Würste (Kože hovädzej hlavy ako spojivo pre salámy).

Do vlasti sa nevrátil a stopa po ňom sa stratila.

Pozri tab. 11 a tab. 17.

Be the first to comment on "Zeisel Andreas – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*