Orth Ján Maximilián – životopis

Ján Maximilián Orth sa narodil 22. októbra 1918 v Dimburku, ktorý sa od roku 1948 volá Suchohrad, v okrese Malacky. Otec Jakub bol roľník. Bol katolík a slovenskej národnosti.

Maturoval 8. júna 1938 na františkánskom gymnáziu – podľa vlastného údaja na zápisnom liste na VŠV vo Viedni – na „Öffentliches Tschechoslowakisches Gymnasium des Ordens St. Franciscus“ v Malackách.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Brne 27. 10. 1938. Dňa 6. 10. 1939 sa zapísal do 3. semestra, pričom zaplatil rektorátnej pokladnici zápisné vo výške 427,50 Kč. No 17. novembra 1939 bol koniec štúdiu v Brne.

Trvalo však rok, kým sa 13. 9. 1940 imatrikuloval na VŠV vo Viedni pod číslom 5430, a to pravdepodobne z jazykových dôvodov opäť do 3. semestra.

1. 6. 1942 sa zapísal do 7. semestra a 1. 12. 1942 do 8. semestra. Diplom dostal vo februári 1943 a doktorát obhájil 13. 3. 1943.

Keď začínal veterinársku prax ešte ako med. vet. v Dimburku, dnešnom Suchohrade, uverejnil v Slovenskom veterinárovi články „Hormonálna činnosť samičieho pohlavného orgánu“ (r. 5, s. 307 – 308) a „Galvayneovo znamienko“ (r. 5, s. 338 – 339).

Ako MVDr. Maximilián Orth uverejnil v poslednom ročníku Slovenského veterinára (1944) článok „Extradurálna anestéza“ (s. 99).

Milan Sliepka spomína, že Orth bol výborný študent a (vo Viedni) sa veľmi priatelil s Turkovičom. Volali ho Milošom, hoci bol Maximilián.

V roku 1948 bol okresným veterinárom vo Vranove, keď tam Milan Sliepka robil umelú insemináciu kobýl. Podľa spomienok Jozefa Venglarčíka pôsobil aj vo Svidníku, Stropkove, Gelnici a Zvolene.

Pomerne mladý umrel v roku 1973 v Gelnici.

Pozri tab. 3, tab. 7 a tab. 18.

Be the first to comment on "Orth Ján Maximilián – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*