Roman Fabián – životopis

Fabián Roman sa narodil 20. októbra 1913 v Nižných Ružbachoch, okres Stará Ľubovňa. Bol slovenskej národnosti a katolíckeho náboženstva.

Po skončení strednej školy začal študovať veterinárstvo na VŠV v Brne 5. 10. 1935 zápisom do 1. semestra. Počas štúdia účinkoval ako demonštrátor lekárne VŠV od 1. 10. 1937 do 14. 3. 1939.

Keď mal v roku 1939 absolvovaných 8 semestrov, zavreli Nemci všetky vysoké školy v Protektoráte. 27. 11. 1939 dostal absolutórium a pokračoval v štúdiu na VŠV vo Viedni, kde získal 26. 3. 1941 za prezenčnej vojenskej služby diplom veterinárneho lekára.

Podľa údaja Dr. Feješa robil základnú vojenskú službu v žrebčinci v Horných Motešiciach, odkiaľ bol odvelený na východný front a 2. 6. 1942 padol ako por. vet. v zál. med. vet. Fabián Roman v Bielorusku. V nekrológu 1. septembra 1942 na jeho počesť v Slovenskom veterinárovi (r. 4, č. 8 – 9, s. 185) sa neuvádza presné miesto jeho smrti ani hrobu. Bol prvým slovenským veterinárom, ktorý padol na východnom fronte.

Pozri tab. 2 a tab. 5.

Be the first to comment on "Roman Fabián – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*