Laktiš Karol – životopis

Karol Štefan Laktiš sa narodil 26. 12. 1921 v Zlatých Moravciach. Jeho otec Karol bol hostinský. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Štátnom slovenskom reálnom gymnáziu v Zlatých Moravciach.

Veterinárstvo začal študovať zapísaním do 1. semestra na VŠV vo Viedni dňa 14. 9. 1940. Štipendium neudáva. Dostal imatrikulačné číslo 5429. Tesne pred skončením vojny končí štúdium získaním diplomu 1. 2. 1945 a krátko na to 9. 3. 1945 obhájením doktorskej dizertačnej práce, ktorá mala titul Die Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen des Pferdes nach Erwärmung des Gesamtblutes und isolierter Erwärmung des Serums und der körperlichen Elemente auf 40 bis 50 °C (Rýchlosť sedimentácie konských erytrocytov po zahriatí celej krvi a izolovanom zahriatí séra a telesných prvkov na 40 až 50 °C).

Pôsobil v Dolnom Kubíne a v rokoch 1964 – 1967 pracoval na Štátnom veterinárnom ústave v Bratislave.

Zomrel 12. 5. 1994 v Bratislave, Ružicová 3.

*

Pozri tab. 10.

Be the first to comment on "Laktiš Karol – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*