Šarišský Pavol – životopis

Pavol Šarišský sa narodil 16. augusta 1922 v Levoči. Jeho otec Michal Šarišský bol hostinský. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Levoči v roku 1942.

Veterinárstvo začal študovať zápisom dňa 2. 12. 1942 do 1. semestra na VŠV vo Viedni. Mal ročné štipendium 1 300 RM a dostal imatrikulačné číslo 5709. Dňa 10. 1. 1945 sa zapísal do 5. semestra, ale pre vojnové udalosti musel štúdium prerušiť a pokračoval v ňom až v lete 1945 na VŠV v Brne.

Tam dosiahol 10. 12. 1946 veterinársky diplom a 28. 6. 1947 doktorát.

Pôsobil aj v Šamoríne.

Pozri tab. 12 a tab. 17.

Be the first to comment on "Šarišský Pavol – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*