Kubiš Mikuláš I. – životopis

(Rodopis rodu Kubišových zo Zvolena)

Rod Kubišových zo Zvolena má len jedného člena, študujúceho za 2. svetovej vojny na VŠV vo Viedni. Rodopis píšeme preto, aby sme ukázali, ako sa záujem o veterinárnu medicínu niekedy prenáša z pokolenia na pokolenie – t. č. sú Kubišovci veterinármi už vo štvrtej generácii.

Zakladateľom rodu bol Mikuláš Kubiš I., ktorý sa narodil v roku 1877 a zomrel v roku 1947; k týmto dátumom má na pomníku na zvolenskom cintoríne údaj, že bol hlavným veterinárnym radcom. Pochádzal zo Zvolena a žil vo Zvolene, ale bližšie údaje o jeho pôsobení mimo Zvolena nie sú známe. Veterinársky diplom dosiahol v roku 1900 na VŠV v Budapešti, ako o tom svedčí diplom v maďarčine na psej koži z 30. septembra 1900.

Základnú vojenskú službu slúžil Mikuláš Kubiš I. v Košiciach v jazdeckých kasárňach. Na ich mieste stojí dnes Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie.

Mal 4 synov, z ktorých 3 boli veterinári:

Jeho prvý syn, Mikuláš Kubiš II., sa narodil vo Zvolene 3. 11. 1904. Veterinársky diplom dosiahol na VŠV v Brne 30. 1. 1929 a doktorát 15. 6. 1929. Pôsobil v Šafárikove (dnes Tornaľa), kde v roku 1980 zomrel. Jeho predchádzajúce pôsobiská nie sú známe.

Druhý syn, Tibor Kubiš, vyštudoval strojné inžinierstvo.

Tretí v poradí bol syn Gejza Kubiš, narodený 19. 10. 1907 vo Zvolene, kde aj 26. 2. 1979 zomrel. Absolvoval VŠV v Brne, a to dosiahnutím veterinárskeho diplomu 17. 12. 1931 a obhájením dizertačnej práce 15. 6. 1935. Za povstania pôsobil v Martine, kde sa po druhý raz oženil – prvé manželstvo trvalo krátko a ostalo bez detí. Potom pôsobil krátko v Košiciach a okolo roku 1948 sa vrátil do rodného Zvolena, kde pôsobil vo funkcii okresného gynekológa až do dôchodkového veku 65 rokov, takže v roku 1972 išiel do penzie, ktorú užíval 6 rokov.

Gejza Kubiš mal tri deti; najmladší je syn Peter Kubiš, autor tohto rodopisu, narodený roku 7. 5. 1953 vo Zvolene, ktorý 10. 3. 1978 absolvoval VŠV v Košiciach štátnou záverečnou skúškou bez dizertačnej práce. Má dvoch starších súrodencov, Evu a Ivana. Je členom Komory veterinárnych lekárov SR ako praktický veterinár vo Zvolene.

Štvrtý syn Mikuláša Kubiša I. bol Ladislav Kubiš, strýko a krstný otec Petra Kubiša. Narodil sa vo Zvolene dňa 20. 7. 1914 a po maturite na zvolenskom gymnáziu sa 4. 10. 1934 s imatrikulačným číslom 1864 zapísal na VŠV v Brne, kde 11. 10. 1939 dosiahol veterinárny diplom. Keďže 17. 11. 1939 bola brnianska VŠV zatvorená – rovnako ako všetky české vysoké školy v Nemcami obsadenom Protektoráte Čechy a Morava – stratil veterinár Ladislav Kubiš možnosť promócie na tejto škole. Ako Slovákovi sa mu však otvorila možnosť dosiahnuť doktorát na VŠV vo Viedni; využil ju a po obhájení dizertačnej práce Beitrag zur Epidemiologie des Schweinerotlafbacillus nach peroraler Infektion der Tauben (Príspevok k epidemiológii bacila červienky ošípaných perorálnou infekciou holubov) bol 31. 10. 1941 promovaný na doktora veterinárnej medicíny. Pôsobil v Modrom Kameni a v Štúrove, ale ako všetci Kubišovci koniec života strávil vo Zvolene, resp. v jeho blízkosti – pracoval na obvode Sliač. Umrel náhle a predčasne 6. 12. 1969 na infarkt. Mal dve dcéry a jedného syna. Jeho manželka bola krstnou mamou Petra Kubiša.

Mikuláš Kubiš II. si vzal za manželku Felicitas, rodenú von Balogh. Mali jedného syna, Štefana Kubiša, narodeného 27. 11. 1937 v Lučenci, ktorý po štúdiu na VŠV v Košiciach v rokoch 1956 – 1962 dosiahol titul promovaného veterinárneho lekára. Pôsobil vo vojenskej konzervárni v Lučenci ako hygienický dozorca. Keď v r. 1992 vznikla Komora veterinárnych lekárov SR, vstúpil do nej ako súkromný veterinárny lekár a pracoval ako taký až do svojej smrti 22. 12. 2008 v Lučenci.

Štefan Kubiš mal aj dve dcéry, z ktorých staršia, Ingrid, po vydatí Dikantová, narodená dňa 27. 10. 1965 v Lučenci, vyštudovala veterinárstvo na VŠV v Košiciach a stala sa tak veterinárkou vo štvrtej generácii Kubišovcov. Začala v roku 1983 a diplom a doktorát dosiahla v roku 1988 (vtedy trvalo štúdium 5 rokov). Vydala sa za veterinára. Pôsobila najprv ako štátna, potom ako súkromná veterinárka, teraz pracuje v obchodnej sfére.

Traja Kubišoví bratia-veterinári mali menovca, vzdialeného bratranca (v okolí Zvolena je viacero vetví mena Kubiš, napríklad v obciach Zvolen, Hriňová, Očová), ktorý bol tiež veterinár: Juraj Kubiš, narodený 17. 11. 1912 vo Zvolene; jeho predkovia pochádzali zo Zvolena, kde mali veľké pozemky a mangeľ na hladenie bielizne. Za socializmu ho preto považovali za buržuja, resp. mal „buržoázny pôvod“ a nikdy nezastával vedúcu funkciu; vždy bol len zástupcom.

Na VŠV v Brne dosiahol svoj veterinárny diplom 7. 6. 1939, ale nestihol obhájiť dizertačnú prácu. Nevyužil ani možnosť promócie vo Viedni, na čo by bol dostal štipendium. Po oslobodení obhájil dizertačnú prácu 15. 2. 1947. Už za vojny robil terénneho veterinára a jeho postupné pôsobiská boli Stará Ľubovňa, Nová Baňa, Kráľovský Chlmec a Lučenec. Zomrel v roku 1992 vo veku 80 rokov v Lučenci, kde je aj pochovaný.

Mal dvoch synov – Juraja (žije v Bratislave) a Petra (žije vo Veľkom Krtíši). Vo Zvolene mal brata Eugena, ktorý bol pre svoju príjemnú povahu všetkými obľúbený a všetkých dlho prežil; umrel v roku 1999.

Na internete sa objavuje ďalší Juraj Kubiš, MVDr., asi 66 r., starosta obce Očová, Ul. Gagarinova 17, teda narodený okolo roku 1945. Na e-maily neodpovedá.

www.ocova.sk

MVDr. Peter Kubiš

Pozri tab. 4 a tab. 20.

*

Prílohy:

Kubiš Mikuláš I. 1900 diplom

Kubiš Mikuláš I. 1900 diplom

Kubiš Mikuláš I. 1902 diplom

Kubiš Mikuláš I. 1902 diplom

Kubiš Mikuláš I. 1902 diplom preklad

Kubiš Mikuláš I. 1902 diplom preklad

Be the first to comment on "Kubiš Mikuláš I. – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*