Foltýn (Fleischhacker) Ernest – životopis

Ernest Fleischhacker (Foltýn) sa narodil 5. septembra 1913 v Cíferi, okres Trnava.

Diplom získal na VŠV v Brne ako Arnošt Fleischhacker 21. 4. 1937, doktorát 16. 6. 1937.

2. 12. 1941 dostal výnimku a nemusel byť do 31. 12. 1942 prepustený zo štátnych a iných verejných služieb.

Až do vypuknutia SNP pracoval ako veterinár v Cíferi a Trnave, potom sa až do 1. 4. 1945 ukrýval s rodinou v lesoch a bunkroch. Od roku 1945 pracoval vo Vrábľoch a na PPPR.

V júni 1949 emigroval ako Ernest Foltýn do Izraela.

Nepočíta sa do štatistiky viedenských študentov, ale medzi Židov, prenasledovaných v čase 2. svetovej vojny.

Be the first to comment on "Foltýn (Fleischhacker) Ernest – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*