Černák Vladimír – životopis

Vladimír Černák sa narodil 9. júna 1912 v Malej Vieske, ktorá je časťou Štubnianskych Teplíc, v okrese Turčiansky Svätý Martin, ako syn Ludvíka Černáka, obchodníka. Bol slovenskej národnosti a katolíckeho náboženstva.

Maturoval na Československom reformnom reálnom gymnáziu v Turčianskom Svätom Martine v roku 1934.

Dňa 1. 10. 1934 sa zapísal do 1. semestra VŠV v Brne s imatrikulačným číslom 1825 a 7. 10. 1939 do 8. semestra. 14. 12. 1939 dostal demisórium.

13. júna 1935 bol disciplinárne potrestaný podľa § 13 disciplinárneho poriadku.

Dňa 23. 4. 1940 prestúpil na VŠV vo Viedni, zapisoval tam v priebehu roku 1941 6., 7. a 8. semester a 4. 8. 1943 bol promovaný na doktora veterinárnej medicíny. Jeho dizertačná práca má názov „Über den Einfluss verschiedener Narkotica auf den Wassergehalt des Blutes beim Hund“ (Vplyv rozličných narkotík na obsah vody v krvi psa).

V rokoch 1960 – 1981 bol obvodným veterinárom vo Vrbovom, okres Trnava, potom vo veterinárno-hygienickej službe na bitúnku v Trnave.

Zomrel v roku 1982 v Trenčíne, kde je pochovaný v urnovom háji na hlavnom katolíckom cintoríne.

Boris Súdny uvádza na webe www.DruhaSvetova.sk v článku Rudolfa Strieženca, Radostná reportáž o slovenskej armáde, že 12. marca 1939, „v čase vzniku Slovenského štátu, bol v Bratislave veliteľom obrany Hlinkovej gardy“ Vlado Černák.

Pozri tab. 3 a tab. 7.

Be the first to comment on "Černák Vladimír – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*