Kacvinský Jozef – životopis

Jozef Kacvinský sa narodil 6. marca 1918 v Levoči. Bol slovenskej národnosti a katolíckeho náboženstva. Jeho otec bol dozorcom na mestskom bitúnku v Levoči.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Brne 28. 10. 1938 a v zimnom behu 1939/40 sa 20. 10. 1939 zapísal do 3. semestra. Číslo indexu 2112. Za poplatok 50,- Kčs mu bol povolený dodatočný zápis, podal si žiadosť o čiastočné oslobodenie od školného, bolo mu vyhovené a zo zaplatenej sumy 427,50 Kč mu vrátili 95,- Kč.

Postihnutý zatvorením školy 17. 11. 1939 dostal v roku 1940 štipendium Ministerstva hospodárstva na dokončenie štúdia v Záhrebe. Štúdium s úspechom absolvoval a 8. 10. 1943 dostal na VŠV v Záhrebe diplom veterinárneho lekára. Doktorát získal na VŠV v Brne 15. 2. 1947 – súčasne s Brtkom, Chládeckým a Mrakičom.

Pôsobil v mraziarniach v Prešove a neskoršie na Strednej veterinárnej škole v Košiciach-Barci.

Pozri tab. 3 a tab. 6.

Be the first to comment on "Kacvinský Jozef – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*