Citáty

„…ak dospejem k nejakej skutočnosti cestou náboženského poznávania, ale veda to vyvráti, mal by som zvážiť svoje postoje, lebo sa zrejme mýlim.“

P. Srpoň Zástupca bahájskeho spoločenstva na Slovensku

– – –

„Príklady mnohých európskych krajín a USA ukazujú, že neexistuje žiaden aritmetický vzťah medzi vplyvom cirkví na spoločnosť a ich financovaním..“

M. Havran ml.

– – –

„Veľa som cestoval a vo všetkých krajinách bez výnimky som sa stretol s nedôstojným postavením ženy v spoločnosti. A všetko sa to odvíja od náboženstiev, z ktorých každé ženu ponižuje a marginalizuje.“

Jozef Banáš

– – –

„Všetky vaše náboženstvá sú prípravou na peklo.“

Osho indický mystik

– – –

„Náboženstvo je moderná náhražka viery.“

O. Wilde

– – –

„Preč od Ríma a smerom k národnej cirkvi… Je nutné cirkev neutralizovať a dostať ju do našich rúk tak, aby slúžila režimu.“

K. Gottwald

– – –

„Spor s náboženstvom je zdrojom a základom všetkých sporov, preto, lebo ním začína (ale nekončí) filozofia, veda, história i poznanie ľudskej podstaty.“

Ch. Hitchens

– – –

Už v 9.-8. storočí pred n. l. bol v Číne rozšírený názor že:
„Najvyššia bytosť neexistuje! Svet sa skladá z piatich prvkov: kovu, dreva, vody, ohňa a zeme.“

– – –

„Každé náboženstvo má svoje nezmysly, ale kresťanstvo ich má maximum.“

J. A. Einsiedel

– – –

„Veriť v nesmrteľnosť znamená pošliapať rozum.“

C. Lamont

– – –

„Neverím v boha, bibliu nepovažujem za nič a vyhlasujem, že je potrebné vyhnať kňazov a predstavených, lebo aj bez nich sa dá krásne žiť.“

M. Knutzen

– – –

„Človeku stačí prirodzená morálka na to, aby bol užitočným a dôstojným členom spoločnosti.“

J. G. Schulz

– – –

„Na skoncovanie s vierou je potrebný moment odvahy.“

J. Updike

– – –

„Filozofia a katolicizmus sa nemôžu zhodovať, už len preto nie, lebo filozof stále hľadá a hľadá, kým katolicizmus už všetko našiel…“

Augustin Smetana

– – –

„O čo viac spoznávame zákony prírody, o to menej sú pre nás uveriteľné zázraky.“

Ch. Darwin

– – –

„Katolícka cirkev je posledná bašta totalitného vedenia ľudí pod pláštikom Božieho.“

– – –

F. Bacon zaraďoval k predsudkom, ktoré spútavajú ľudský rozum a bránia rozširovaniu vedomosti:
„slepú vieru v autority a otrocké pokračovanie v prežitých tradíciách.“

– – –

„Chápem, že niekto môže mať ťažkosti s pochopením, ako sa môže ateista zaoberať náboženstvom, ale pri takejto otázke sa celkom zabúda na to, akú fantastickú zbierku starovekých textov máme v Biblii k dispozícii. Biblia mala obrovský vplyv na západnú civilizáciu a nemožno ju ignorovať, či už ste veriaci, alebo nie.“

F. Stavrakopoulová teologička a ateistka

– – –

„Viera je vždy silnejšia ako poznanie, môžete sa tomu čudovať, alebo nad tým nariekať, ale je to tak. Bolo by ale prehnané, keby sme tvrdili, že tieto zvrátené učenia obrátia beh sveta. Nie, veci ostanú také, aké sú. Musíme si tiež pripomenúť, že Voltaire bol žiakom jezuitov.“

J.-C. Carriére

– – –

„Všetci veľkí ateisti vyšli zo seminára (cirkevný ústav na výchovu kňazov — poznámka SP).“

Umberto Eco

– – –

„Áno, rád poviem pri májovom sčítaní obyvateľov, že som bez náboženského vyznania, lebo aj na Slovensku existujú ostrovy spoločnosti bez náboženského vyznania.“

Rastislav Škoda, vydavateľ

– – –

„V Nigérii šariu zaviedli politici a to je problém. Nikdy nie je dobré spájať politiku a náboženstvo.

Hauwa Ibrahim, Nigérijská právnička

– – –

„Cirkev hovorí, že Zem je plochá, ale ja viem, že je guľatá, preto že som videl tieň na Mesiaci, a viac verím tieňu, ako cirkvi.

Ferdinand Magellan

– – –

Z Deklarácie princípov humanizmu 9:
„Humanizmus považujeme za reálnu alternatívu k náboženským doktrínam zneužívajúcim zúfalstvo a k ideológiám založeným na násilí, ako aj za zdroj bohatého osobného významu a skutočného uspokojenia všetkých bez rozdielu.“

Z Deklarácie princípov humanizmu 8:
„Presadzujeme takú podporu znevýhodnených a postihnutých, ktorá im umožní samostatne existovať.“

– – –

„Veda a náboženstvo nie sú priatelia.“

Jerry A. Coyne

– – –

Spevák, hudobník Sting:
Na otázku: „Čo by ste povedali, ak by ste sa stretli s bohom?“
Odpovedal: „Aké prekvapenie.“

– – –

Z Deklarácie princípov humanizmu 7:
„Usilujeme sa o zabezpečenie spoločenskej spravodlivosti a čestnosti, o odstránenie diskriminácie a neznášanlivosti.“

– – –

„Zázrak znamená v preklade rozprávku… ľudia urobia všetko pre to, aby pomohli vytvoriť ilúziu, že zázraky — rozprávky sa skutočne dejú“

Jan Kraus

– – –

Abraham Lincoln:
Nepriatelia v občianskej vojne, čítali tú istú bibliu a modlili sa k tomu istému bohu. Jedni i druhí žiadali Hospodina o pomoc v boji s nepriateľom.

Gora (Goparaju Ramachandra Rao):

…koncepcia boha je falošná vo svojej podstate lebo deformuje vedomie človeka, zakladá v ňom poverčivosť a fanatizmus…Ideu boha, ako každú lož je nutné odhaľovať všetkými spôsobmi v mene upevnenia pravdy života a sociálnej harmónie.

Tai Solarin:

Černosi sa pridržiavajú svojho boha tak, ako sa opilec drží stĺpa pouličného kandelábra – iba pre telesnú oporu.

R. Dawkins:

Pred Darwinom aj vzdelaní ľudia, ktorí už zanechali otázky “prečo” pre skaly, potoky a zatmenia, stále implicitne uznávali legitimitu otázky “prečo” v prípade živých tvorov. Teraz to robia len ľudia vedecky negramotní. Avšak toto “len” zakrýva nepríjemnú pravdu, že stále hovoríme o absolútnej väčšine.

Arthur. C. Clarke:

“Na celom svete a v každom náboženstve nájdete každodenných veriacích. Vedia o nás, že reprezentujeme rozum, vedu a umenie, a nech ako dôverujú svojmu presvedčeniu boja sa, že porazíme ich bohov. Nie úmyselným násilným aktom, nepozorovane. Veda môže premôcť náboženstvo jeho nebraním na vedomie alebo vyvrátením jeho zásad. Neviem o tom, že by bol niekto dokázal neexistenciu Jupitera, či Perúna, ale ich prívržencov riadne ubudlo.”

V. L. Ginzburg:

“Ja považujem teizmus za absolútne nezlučiteľný s vedeckým svetonázorom.”

G. B. Shaw:

“Skutočnosť, že veriaci je šťastnejší než skeptik nevraví nič viac než to, že opitý človek je šťastnejší než triezvy.”

Martin Luther:

“Rozum je najväčší nepriateľ viery. Každý kto len chce byť kresťanom musí svoje oči odtrhnúť od svojho rozumu”

T. A. Edison:

“Nemyslím si, že by vo verejných školách Spojených Štátov Ameriky malo byť zavedené akékoľvek náboženské vyučovanie”

Heinrich Heine:

“Tí čo pália knihy, napokon budú upaľovať aj ľudí.”

Isaac Asimov:

“Nie je to ani zatvrdilosť srdca, ani zlá vášeň, čo ženie niektorých ľudí k ateizmu, ale skôr istá úzkostlivá intelektuálna čestnosť”

DIDEROT:

“Boh kresťanov je otec, ktorému záleží oveľa viac na jeho jablkách než na jeho deťoch”

Albert Eistein:

“Nikdy som nevidel ani najmenší vedecký dôkaz náboženských teórií o nebe a pekle, o posmrtnom živote človeka, alebo osobnom bohovi.”

A. Schopenauer:

“Všetky náboženstvá sľubujú odmenu za vynikajúcu vôľu a dobré srdce, avšak žiadnu odmenu za vynikajúcu hlavu alebo chápanie.”

Mark Twain:

“Vychádzajúc z jednoduchého, bežného uvažovania neverím v boha – v žiadneho boha.”

H. Heine:

“Čerti, šľachta a jezuiti existujú len dovtedy, kým v nich ľudia veria.”

L. N. Tolstoj:
Cirkev. Toto slovo je názvom pre klamstvo, prostredníctvom ktorého jední chcú vládnuť nad inými.

Pruský kráľ F. Veľký:

Vyžeňte predsudky dvermi a ony sa vrátia oknom.

J. M. Hurban:

Náš život slovenský najväčšmi za to kuľhá, že ho doteraz skora sami teológovia len opatrúvali…

S. Kierkegaard:

Viera začína tam, kde končí myslenie.

U. Eco:

Všetky náboženské vojny, ktoré po stáročia utápali svet v krvi, vzišli z vášnivého lipnutia na zjednodušených protikladoch – ako napríklad my a tí druhí, dobro a zlo, biele a čierne.

P. Marechal:

Náboženstva sa jedno od druhého odlišujú iba dekoráciami.

P. Macsovszky:

Pre mňa je kresťanstvo krízový jav v dejinách ľudstva.

Montesquieu:

Pápež je hlava kresťanov. Je to starý idol, ktorý okiadzajú zo zvyku.

R.P. Feynman:

Lži môžu byť šírené rovnako úspešne ako pravda, pravdivé a cenné informácie môže nahradiť propaganda.

E.N.: Väzňova dilema inak (z knihy K.O.)

Vraví sa, že lenivé ruky zamestnáva diabol, ale rád by som vedel, kto zamestnáva lenivé mozgy?

F. Nietzsche

Božskosť je v tom, že sú bohovia, aj keď niet žiadného boha

J. W. Goethe

Kto má vedu, nepotrebuje náboženstvo.

H. Küng

Podstatná časť katolíckej hierarchie žije výhradne medzi stredovekými paradigmami, nielen čo sa týka oblečenia, spôsobov, ale aj duchovného sveta.

E. B. de Condillac

Ľudia, ktorí padli do osídiel povier, sú schopní iba meniť jeden omyl za druhý.

B. Dizraeli

Všetci rozumní ľudia veria v to isté náboženstvo. Ake? Rozumní ľudia o tom nikdy nehovoria.

B. Russell

Mnohí ľudia by radšej umreli, než by mali myslieť. A naozaj sa im to stáva.

L. Feuerbach

Dogma nie je nič iné, ako výslovný zákaz myslieť.

Ch. Angel

Cirkev je jediný podnik, ktorý v zlých dobách prežíva najväčší rozmach.

D. Defoe

… Bol by som radšej aby ma chytili a zožrali divosi, ako by som sa mal dostať do nemilosrdných pazúrov kňazov a svätej inkvizície …

R. G. Ingersoll

Náboženstvo učí otrockým cnostiam – poslušnosti, pokore, sebazapreniu, odriekaniu, neodopieraniu zlému.

G. B. Shaw

Človek, ktorý verí v existenciu pekla, je schopný uveriť hocičomu

S. J. Lec

Tým istým mozgom myslieť i veriť?

J. Lock

Príklad ateistov dokazuje, že ídea boha nie je vrodená

H. L. Mencken

Pápež je kresťanský duchovný, ktorý dosiahol vyšsiu hodnosť, ako Ježiš Kristus.

E. G. Hubbard:

Teológia je pokus človeka vysvetliť to, čo sám nechápe. Pritom je úlohou nepovedať pravdu a dať uspokojivú odpoveď.

D. Diderot:

Náboženstvo prekáža ľuďom vidieť, lebo mu pod hrozbou večnného trestu zakazuje pozerať.

A. France:

Základom teológie je chýbajúci rozum a posvätný úžas našich predkov nad obrazom prírody.

H. Heine:

Náhodná návšteva v blázinci nám ukáže, že viera nič nedokazuje.

G. Bruno:

Hovoria mi, že svojimi tvrdeniami chcem obrátiť svet hore nohami. Ale, či by bolo zle obrátiť prevrátený svet?

Stendhal:

Na svete je toľko hlúposti, že boha môže ospravedlniť iba skutočnosť, že neexistuje.

Goncourt:

„Ak existuje Boh, musí sa mu ateizmus zdať oveľa menšou urážkou, ako náboženstvo.“

Arthur Schopenhauer:

„Viera a poznanie sú ako dve misky váh: čím vyššie je jedna, tým nižšie je druhá.“

T. Caryle:

„Ak by sa dnes zjavil Ježiš, pozvali by ho na obed, vypočuli a srdečne by sa zasmiali. Nikoho by ani nenapadlo dať ho ukrižovať.“

Ch. Montesquieu :

„Ak by si boha vymysleli trojuholníky, mal by tri strany.“

Arthur Schopenhauer:

„Náboženstvá sú ako svätojánske mušky, na to aby svietili je potrebná tma.“

M. Twain:

„Keby Kristus existoval tu a teraz, určite by nebol kresťanom.“

P. Hoensbroch (teológ):

„Cirkev a náboženstvo sú dve úplne rozdielné veci.“

E. K. Duluman:

„Kázeň je rozprávanie človeka – kňaza o nebi v ktorom nikdy nebol, pre ľudí, ktorí sa tam nikdy nedostanú.“

Brožúra Európskej komisie Spoznajme európu (s. 23):

„V stredoveku nevedela väčšina ľudí čítať ani písať a vedeli len to, čo sa dozvedeli v kostoloch.“

Fray Bartolomé de las Casas:

„Kráľ, ktorého išli Španieli zavraždiť povedal mníchovi, že ak by mali ísť Španieli do neba, on sa tam radšej nechce dostať.“

Ch. Dolan:

„Starý a Nový zákon sú plytké, protirečivé a morálne neospravedlniteľné dokumenty.“

P. A. Ishigami:

„Kresťanstvo je možno pravda, ale je to pravda pre Európanov.“, povedal mi Japonec

Cicero:

„Každý štát má svoje náboženstvo. A my máme naše.“

G. I. Caesar:

„Ľudia veľmi radi veria v to, čo si prajú aby bola pravda.“

Ján Pavol II:

„Nové výsledky vedy nám prikazujú uznať, že teória evolúcie je viac ako hypotéza.“

R. Ingersoll:

„V každom veku pokrytci nazývaní kňazi korunovali zlodejov, ktorí sa nazývali králi.“

R.W. Emerson:

„Predstavujem si, že rozumní ľudia celého sveta by mali patriť k jednému náboženstvu – k náboženstvu blahobytu a odvahy.“

Clarence Darrow:

„Neverím v Boha, pretože neverím v Matku Hus.“ (Mother Gus – rozprávková bytosť.)

Walter Kaufmann:

„Kacírstvo nie je znečistením, ale požehnaním, žiarivou nádejou pre ľudstvo.“

William Drumond:

„Ten, kto nechce uvažovať, je bigotný, ten, čo nevie uvažovať, je hlúpy, a ten, čo sa neodváži uvažovať je otrok.“

Jawaharlal Nehru:

„Nechcem mať nič spoločné s nijakým náboženstvom, ktoré sleduje cieľ, aby masy národov spokojne žili v hlade špine a ignorantstve.“

Anna Magnaniová:

„Inteligencia sa nezmieri s tým, aby ľudia boli vodení za nos imbecilmi, ktorí kážu z kazateľníc.“

G. Flaubert:

„Hlúposť je niečo neochvejné. Čokoľvek na ňu zaútočí, nakoniec na nej stroskotá“

Theodore Dalrymple:

„Moc cirkvi nad spoločnosťou je ako kvet na hrozne: ak je raz preč, už sa nikdy nevráti“

Woody Allen:

„Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia.“

Plechanov – Rusky politik, revolucionár:

„Ľudia hľadajú cestu do neba z jednoduchej príčiny – lebo zablúdili na zemi.“

Lammenais – francúzky katolícky kňaz:

„V Ríme som nenašiel žiadného boha, iba záujmy. Za kúsok zeme, alebo niekoľko piastrov by tam predali národy, celé ľudské pokolnia a všetky tri osoby najsvätejšej Trojice, buď každú samostatne, alebo všetky tri dokopy.“

Osho:

„Obdivujte toho, kto stvoril krásnu sochu. Chváľte toho, kto krásne hrá na flaute. Nech sú odteraz toto vaše náboženské kritéria“

A. Nesin (1915-1995), turecký spisovateľ a verejný činiteľ:

„Nepotrebujem Boha, lebo nepotrebujem nebo ani peklo.“

Konfucius:

„Bohov si vážim, ale držím sa od ních čo najďalej.“

V. I. Lenin:

„Najhlbším zdrojom náboženských predsudkov je bieda a tmárstvo, práve proti ním musíme bojovať.“

M. Gorkij:

„Keď nevieš – vymýšľaš“

I. P. Pavlov:

„Náboženstvo je pre slabochov, silní ho nepotrebujú“

A. I. Gercen:

„Náboženstvo ja hlavnou uzdou pre masy, veľké strašidlo na sprostáčikov, akási obrovská španielska stena, ktorá bráni ľuďom vidieť jasne, čo sa deje na zemi tým, že ich núti dvíhať oči k nebesiám.“

Markíz de Sade (1740 – 1814), francúzky spisovateľ a politický činiteľ:

„Idea Boha je jediné klamstvo, ktoré nemôžem ľudstvu odpustiť.“

N. Mailer, americký spisovateľ, v knihe Kanibali a kresťania:

„Propagačné reklamy sú vynálezom hlboko veriacého národa – oba tieto pojmy sledujú zámer predať niečo, čomu nikto neverí.“

R. A. Heinlein (1907-1988) americký spisovateľ fantastickej literatúry:

„Všetkých kňazov alebo šamanov musíme považovať za podvodníkov, dokiaľ sa neukáže opak.“

G. Bruno:

„Ak by neexistovala viera, nebolo by ani nevedomosti.“

E. Hemingway (1899-1961), americký spisovateľ:

„Všetcí rozumne premýšľajúci ľudia sú ateisti.“

Luther Berbank (1849-1926), americký biológ a šľachtiteľ:

„Biblia je zbierkou rôznych historických príbehov a folklóru starovekého národa. Nie je inšpirovaná o nič viac, ako práce Marka Aurélia a iných významných ľudí.“

Chrestopher Marlowe (1564-1593), francúzky dramatik a básnik:

„Považujem náboženstvo len za detskú zábavku. Nemáme tu do činenia s hriechom, ale s nepochopením.“

E. Stanton (1815-1902), Známa americká bojovníčka za emancipáciu žien:

„Biblia a cirkev sú dve najväčšie prekážky na ceste k emancipácii žien.“

A. Carnegie (1835-1919), americký podnikateľ a filantrop:

„Neverím v Boha. Mojím bohom je patriotizmus. Naučte ľudí aby boli dobrými občanmi a vyriešite všetky problémy zmyslu života.“

Thomas Edison (1847-1931), americký vynálezca:

„Náboženstvo to je bezodná jama.“

A. Rubinstein (1886-1982), svetoznámy americký klavirista poľského pôvodu takto reagoval, keď sa ho počas interview spýtali či verí v boha:

„– Och nie! – Odpovedal Rubinstein. – Veď vidíte, že verím v niečo, čo je oveľa väčšie ako boh.“

Sigmund Freud (1856-1939). Rakúsky psychiater a zakladateľ psychoanalýzy:

„Bolo by veľmi príjemné, ak by existoval Boh, ktorý stvoril svet, spravodlivo mu vládne, zabezpečuje morálny poriadok a existenciu raja po smrti. Ale neúprosné fakty hovoria o tom, že to všetko je len naše nesplniteľné želanie.“

Charles Kingsley (1819-1875). Duchovný anglikánskej cirkvi, chatrista a kresťanský socialista:

„Náboženstvo je ópium národa“