Využi svoj hlas.

Európske voľby, hodnotenie končiaceho funkčného obdobia Európskeho parlamentu a výzvy pre budúcich europoslancov, to boli kľúčové témy seminára Demokracia v praxi: Päťdesiat dní do európskych volieb, ktorý pre regionálnych novinárov zorganizovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Banskej Bystrici 19. apríla 2024. Ako tradične sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia redakcie www.prometheus.sk.

Volebný deň na Slovensku pripadne na sobotu, 8. júna 2024.

Jarný prieskum Eurobarometer, ktorého výsledky zverejnil 17. apríla 2024 Európsky parlament, ukázal, že 71 percent občanov Európskej únie (EÚ) a 62 percent Slovákov vyjadrilo záujem voliť v júnových eurovoľbách. Štyrikrát po sebe malo Slovensko najhoršiu účasť v celej EÚ. Nikdy neprekročila 23 percent. Tohtoročné čísla sú preto celkom optimistické. Hoci reálne čísla môžu byť nižšie, je to výrazný nárast. Slováci EÚ vnímajú čoraz pozitívnejšie. Štyri pätiny vidia prospech z nášho členstva, 85 percent cíti vplyv Bruselu v každodennom živote.  V dňoch 6. až 9. júna 2024 budú Európania voliť poslancov nového EP.

Slováci si budú môcť, vďaka odchodu Veľkej Británie, zvoliť v sobotu 8. júna, až pätnásť zástupcov do Európskeho parlamentu. Z Eurobarometra vyplýva, že pohľad na EÚ je pozitívnejší ako pred piatimi rokmi. Ľudia si stále viac uvedomujú, že v tejto veľmi zložitej dobe si krajiny nedokážu riešiť svoje problémy samy.

Účastníci seminára regionálnych novinárov k voľbám do Európskeho parlamentu v Banskej Bystrici

Zelená dohoda Európy

Hosťom seminára bol poslanec Európskeho parlamentu, vedec a ekológ Michal Wiezik. V uplynulom volebnom období zastával okrem iného funkciu člena Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. K legislatíve Green Deal (Zelenej dohody), súboru iniciatív s cieľom dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050 v EÚ, navrhol viac ako 3700 pozmeňujúcich návrhov. Ide o dohodu medzi klímou, životným prostredím, energetikou, priemyslom, dopravou, financiami a poľnohospodárstvom. Hovoril o legislatívnych návrhoch, ktoré majú zásadný význam pre realizáciu Green Deal.

EÚ vykročila na cestu formovania zelenej transformácie v prospech obyvateľov a priemyslu. Všetkých 27 členských štátov sa zaviazalo premeniť EÚ do roku 2050 na prvý klimaticky neutrálny kontinent. „Je na čase pohnúť sa dopredu, zachrániť planétu a zabezpečiť si budúcnosť,“ povedal poslanec Európskeho parlamentu.

Be the first to comment on "Využi svoj hlas."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*