Recenzia: Nesväté vo Svätom písme

Armin Pfahl-Traugher

Nová kniha: Luedemann,Gerd: Das Unheilige in der HeiligenSchrift: Die dunkle Seite der Bibel (Nesväté vo Svätom písme: Tmavá stránka Biblie). –  Lueneburg, Zu Klampen-Verlag, 2001.

Tübingenský profesor teológie sa podujal na rozbor škaredých, neznámych a zamlčiavaných biblických textov. Koncentruje sa predovšetkým na dva aspekty: V prvom rade na schvaľovanie násilia v Starom zákone, vedúce až k možnosti Svätej vojny a vyvraždenie Kanaáncov, resp. vyhlásenie Izraelčanov za vyvolený národ a aké to malo dôsledky pre okolité národy. Potom rozoberá výčitku zavraždenia Krista v Novom zákone a z toho vyplývajúci antijudaizmus, v ktorom vidí korene neskoršieho „zakrádajúceho sa jedu v celých dejinách kresťanstva”.

Súčasnej univerzitnej teológii vytýka neuspokojujúci vedecký charakter a v závere volá po návrate k pravej Ježišovej náuke, aby sa zachovalo dedičstvo. To vyžaduje štúdium toho, „čo Ježiš skutočne robil a povedal – a čo nie”. Či je to vzhľadom k súčasnému stavu prameňov historicko-vedecky ešte možné, o tom sa dá pochybovať. Touto pozíciou si autor  vlastne protirečí.

Jeho kritika etiky biblie nie je nová. Kniha Franza Bugglesa „Denn sie wissen nicht, was sie glauben” (Lebo oni nevedia, v čo veria) analyzuje tie isté problémy, ale na širšej základni. Kniha si zaslúži pozornosť najmä preto, že argumentuje z hľadiska (ešte)teológa kritickými poznámkami k názorom odborných kolegov na vysokých školách.

Prameň:  Armin Pfahl-Traugher, Nesväté vo Svätom písme”, Diesseits,  č.56, s. 37, 2001.

Be the first to comment on "Recenzia: Nesväté vo Svätom písme"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*