Zošity humanistov č. 28


Svet bez dúhy?

Wayne Anderson Veda a viera Prečítajme si v biblii text Gn, 9,12-13: A Boh hovoril ďalej: „Toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavieram na večné pokolenia medzim  mnou…