Krátke správy

R. Š.

Rozchod bolí

63-ročná herečka Jane Fondová dostane pri rozvode od svojho ex-manžela Teda Turnera odškodné vo výške jednej miliardy mariek – to je 304 414 DM za deň manželstva. Deväťročné manželstvo hollywoodskej filmovej hviezdy a cára masmédií vraj zlyhalo na otázke viery, keď vyznávajúci ateista Turner nezniesol, že sa jeho žena vydávala za katolíčku.

Zvoňte zvony

Pretože nemajú zvonára, musia v jednej dedinke v južnom Walesi svadobní hostia sami napodobňovať zvonenie zvonov pri obradoch. Britský denník Daily Telegraph cituje vikára Normana Lea, ktorý už odbavil tucty sobášnych ceremónií, pri ktorých hostia vytvorili chór spievajúci „Ding-dong” miesto zvonenia zvonov. Bolo by treba zvonára – ale toto povolanie pomaly ale už dávno vymiera.

Tárač

Kázňou, ktorá trvala 28 hodín a 45 minút, postavil anglikánsky pastor Chris Sterry vo Whalley v grófstve Lancashire nový významný svetový rekord. Zlepšil tak doterajší rekord najdlhšej kázne o jednu hodinu a pätnásť minút a zaujal zaslúžené prvé miesto v zaujímavej (pre koho?) Guinessovej knihe rekordov. Plánoval síce svoj rozbor biblických udalostí na plných tridsatšesť hodín, ale nakoniec mu predsa len vysšiel dych –  alebo aj duch?

Nové knihy: Stríženec, Michal: Súčasná psychológia náboženstva. Bratislava, IRIS, 2001.

Kniha, ktorú musíme čítať a v nasledujúcom čísle sa k nej vrátime. Možno v nej nájdeme vysvetlenie nepochopiteľných výsledkov nedávneho sčítania ľudí na Slovensku a v Česku. Posledná kapitola je venovaná psychológii ateizmu (Zdroje ateistického postoja, Námietky voči náboženstvu, Prínos J. Leppa a Ďalšie výskumy). To, že medzi  vyše 400 literárnymi údajmi nie je ani jeden Nietzsche, psychológ náboženstva par excellence, ma utvrdzuje v mojom podujatí.

Ayn Randová o dedičnom hriechu

V súvislosti s doktrínou o dedičnom hriechu ako o „monštruóznej absurdite”, sa vyjadruje John Galt, hrdina románu Ayn Randovej, Atlas shrugged (Atlas pokrčil plecami)  takto:

Pripisovať niekomu za hriech skutok, ktorého sa nezúčastnil, je výsmech morálky. Považovať povahu niekoho za hriech, je výsmech prírody. Trestať niekoho za hriech, ktorého sa dopustil pred svojím narodením, je výsmech spravodlivosti. Robiť niekoho vinným v oblasti, kde neexistuje nevinnosť, je výsmech rozumu. Takto znevážiť morálku, prírodu, spravodlivosť, a rozum jednou doktrínou je vrcholný výkon zla, ktorému sa nič tak ľahko nevyrovná. To je však koreň vašej kresťanskej náuky, začiatok každého katechizmu.

Náboženstvo je prvý nepriateľ schopnosti myslieť. Viera je najhoršia kliatba ľudstva, lebo je presnou antitézou a nepriateľom myslenia.

Rozum, jediná cesta človeka k vedomostiam, je jeho jediným štandardom pravdy.

Zásadnou chybou človeka je jeho dobrovoľné zrieknutie sa vlastného svedomia, jeho odmietnutie rozmýšľať – nie slepota, ale odmietanie vidieť; nie nevedomosť, ale odmietanie vedieť.

Ak nesúhlasím s rozumným človekom, nech je skutočnosť naším sudcom; ak mám pravdu ja, poučí sa on; ak má pravdu on, poučím sa ja; jeden z nás vyhrá, ale obaja budeme mať úžitok.

Každé obdobie, keď vládli mystici, bolo érou stagnácie a nedostatku.

Zločiny japonskej cisárskej armády.

Nankinský masaker. V roku 1937 vtrhli Japonci do severnej Číny. V Nankine strašným spôsobom pozabíjali 150 až 300 tisíc ľudí (mučenie mužov, znásilňovanie žien, zahrabávanie živých detí). Mesto zapálili a zrovnali so zemou. Tokijský tribunál odsúdil generála Matsuiho na smrť zato, že nezabránil hromadným vraždám.

Ženy pre potešenie vojakov. Vo vojenských archívoch sa našli údaje o 200 tisíc ženách (najmä Kórejčankách), ktoré boli v rokoch 1930-45 násilím zavlečené do japonských vojenských bordelov. Tie, čo dodnes prežili, daromne sa domáhajú odškodnenia; iba jedna nevládna organizácia im ide na pomoc.

Jednotka 731. V blízkosti Charbinu robila v rokoch 1936-45 jedna špeciálna jednotka japonskej armády pod velením generála Shioro Ishiiho vivisekcie a pokusy s bakteriologickými zbraňami na vyše 3000 ľuďoch (čínski civili). V okolí Nankinu otravovali studne pitnej vody. Výmenou za výsledky ostal generál Ishii bez trestu na slobode a jeho spolupracovníci dostali lukratívne postavenia vo veľkých farmaceutických firmách.

Be the first to comment on "Krátke správy"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*