Čile konečne pripravuje rozvodový zákon

Redakcia Free Inquiry

Čile je jediný štát na západnej pologuli, ktorý zakazuje rozvod. Už 120 rokov sa aktivisti pokúšajú o zmenu tohto stavu. Zdá sa, že sa blížia k úspechu.

Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že 70 % z 15 miliónov obyvateľov podporuje legalizáciu rozvodu. Proti návrhu nového zákona sa vehementne stavia hierarchia rímskokatolíckej cirkvi a konzervatívni katolíci, ktorí pri lobovaní medzi poslancami neváhajú používať argumenty typu hrozby možnej exkomunikácie tých, čo by sa opovážili hlasovať za uzákonenie rozvodu.

Zástancovia reformy odolávajú nátlaku. Najväčšia televízna stanica, štátna Television National, odmietla vysielať cirkvou predložené spoty zamerané proti rozvodu a tvrdiace, napríklad, že deti rozvedených rodičov ľahšie podľahnú drogám, alkoholu a špatnej spoločnosti. Television National cirkvi odpovedala, že jej spravodajstvo to nepovažuje za službu verejnosti, pretože o veci nepanuje súhlasný názor.

Oponenti nového zákona tvrdia, že poškodí rodiny a zneváži všeobecné hodnoty. Mali by sa však pozrieť na štatistiky, kým povedia niečo také: Od r. 1990 klesol počet zapísaných manželstiev zo 100 000 ročne na 60 000 a polovica detí sa dnes rodí nezosobášeným dvojiciam.

Čilský senát bude o zákone, pripravovanom už šesť rokov,  hlasovať asi za šesť mesiacov. Oponenti sa pripravujú na porážku a chystajú rad doplnkov, ktoré tak sťažia rozvod, ako len bude možné: chcú zaviesť povinné zmierovacie pokusy, čakacie lehoty až 5 rokov, vzájomný súhlas a pripravujú aj také sobášne obrady, ktoré vraj naveky vylúčia možnosť rozvodu.

Prameň: Redakcia Free Inquiry, Chile Readies Divorce Law, Free Inquiry,  24, č. 1, s. 23, 2003/04.

Be the first to comment on "Čile konečne pripravuje rozvodový zákon"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*