Najnovšie číslo časopisu Prometheus 2/2017

V najnovšom čísle časopisu Prometheus nájdete report o priebehu Dňa humanistov, ktorý sme slávili 18. júna 2017 v Bratislave. Súčasne s ním uverejňujeme i rozhovor s Veľvyslankyňou humanizmu Mgr. Ivanou Škodovou.

Témou čísla je výber z knihy Záhady a rozpory okolo nás. Vybrali sme časti týkajúcu sa tematicky záhady prírodných zákonov, záhady jemnej „antropickej” vyladenosti fyzikálnych parametrov sveta a teologické bludy o osobnosti boha stvoriteľa.

Uverejňujeme druhú časť Lao c´ O osobnosti (Naozajstného Človeka) v preklade z čínštiny od Mariny Čarnogurskej s reflexiou Petra Čaplického.

V čísle nájdete i pravideľnú rubriku Kriticky a lapidárne, informáciu o knihe Noama Chomského Čo sme to za živočíchy? A záver historickej prílohy Protižidovské (rasové) zákonodarstvo a jeho realizácia na Slovensku v rokoch 1939 — 1945.

Prečítajte, alebo si stiahnite, celé číslo 2/2017 vo formáte pdf