Najnovšie číslo časopisu Prometheus 1/2017

V tomto čísle časopisu Prometheus si môžete prečítať na 16. strane 1. časť z Lao c´: Živé telo Cesty (Tao), vďaka Marine Čarnogurskej v slovenskom preklade s reflexiou od Petra Čaplického a jeho ilustračnými fotografiami.

Radi by sme tiež upriamili pozornosť čitateľov na článok Boh a ľudské predstavy o ňom z hľadiska vedy od Štefana Kotoča na strane 19. s ktorým urobil rozhovor do tohto čísla šéfredaktor doc. Matej Beňo. Rozhovor nájdete na 18. strane.

Pokračujeme v uverejňovaní seriálov Cirkev a štát (od 1. Svetovej vojny do súčasnosti) na s. 4 a Historicko-právnu prílohu Protižidovské (rasové) zákonodarstvo a jeho realizácia na Slovensku v rokoch 1939-1945.

Na 9. strane odporúčame článok Miroslava Horáckeho Rodina včera, dnes a… V čísle nájdete i obvyklú rubriku Kriticky a lapidárne a ďalšie zaujímavé čítanie, nie len pre humanistov ale i pre premýšľavých veriacich v celkovom rozsahu 42 strán.

Prečítajte, alebo si stiahnite, celé číslo 1/2017 vo formáte pdf.