Prečítajte si štvrté číslo časopisu Prometheus za rok 2017

V štvrtom čísle časopisu Prometheus za rok 2017 nájdete opäť štandardné rubriky, ako ich poznáte z predchádzajúcich čísel.

Do pozornosti dávame zaujímavý a trochu provokačný úvodník s názvom Podobenstvo o štyroch mužoch v preklade z angličtiny od R. Škodu. Hneď za ním na štvrtej strane je text Štefana Kotoča Viera v existenciu duše a posmrtný život — militantné jadro náboženstiev.

Na trinástej strane je informácia z rokovania Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus, ktoré sa po dvoch rokoch opäť konalo v novembri 2017 v Banskej Bystrici. A na sedemnástej strane informáciu Lenky Beňovej z Valného zhromaždenia IHEU v Londýne.

V štvorke tiež uverejňujeme Londýnsku Deklaráciu proti politike rozdeľovania — na osemnástej strane a hneď za ňou zaujímavú analýzu o vzťahu britskej mládeže k náboženstvu. Článok má názov Väčšina britskej mládeže sa zaobíde bez náboženstva.

Prečítajte, alebo si stiahnite, celé číslo 4/2017 vo formáte pdf

Be the first to comment on "Prečítajte si štvrté číslo časopisu Prometheus za rok 2017"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*