Najnovšie číslo časopisu Prometheus 4/2016

Najnovšie 4/2016 číslo časopisu Prometheus vychádza síce s výrazným oneskorením, ale dúfame že dlhšie čakanie čitateľom vykompenzuje, ako vždy zaujímavý obsah, ktorý prináša pravidelné rubriky a v nich obsažné články našich i zahraničných autorov.

Osobitne chceme upozorniť na rozsiahly úvodník šéfredaktora doc. Mateja Beňa k školstvu s názvom V školstve sa nám opäť zreformieva. Na piatich stranách sa oboznámite s pohľadom odborníka na pripravovaný dokument. Radi uverejníme aj vaše názory na proreformné dokumenty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky i na obsah spomínaného úvodníka.

Veríme že vás zaujme text básnika, spisovateľa a novinára Karla Sýsa Literatúra na porážku, ktorý bol napísaný pre Kongres slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach (22.-23. septembra 2016), lenže medzi publikovanými dokumentmi z tohto kongresu (napr. v Literárnom týždenníku) sa doteraz tento text neobjavil.

Témou čísla je materiál Cirkev a štát od 1. Svetovej vojny do súčasnosti Lietajúci pútnik 20. storočia. (3. časť) od prof. Ladislava Hubenáka. Ďalej v čísle nájdete obľúbené rubriky: Kriticky a lapidárne, Nové knihy i historicko-právnu prílohu Protižidovské (rasové) zákonodarstvo a jeho realizácia na Slovensku v rokoch 1939-1945.

Prečítajte, alebo si stiahnite, celé číslo 4/2016 vo formáte pdf.