Prečítajte si časopis PROMETHEUS č. 2/2016

V druhom čísle časopisu Promethus sme pre vás pripravili 18 článkov. Pričom, ako obvykle tu nájdete úvodník, ktorý sa venuje téme islamu. Pokračujeme hlavnou témou Cirkev a štát od 1. Svetovej vojny do súčasnosti. V časti Zo života Spoločnosti Prometheus je informácia o Dni humanistov 2016, počas ktorého sme ocenili aktívnych humanistov.

Veľvyslankyňou humanizmu 2016 je Marina Čarnogurská, Humanistom roka internetový magazín In Vivo. Na 14. Strane je vyznanie Mariny Čarnogurskej Všetkých nás „jedna mater mala”. Prinášame aj obvyklý rozhovor, teraz s podpredsedom Spoločnosti Prometheus JUDr. Mariánom Baťalom. A v časti Humanisti v zahraničí je dlhší článok Ničí si Richard Dawkins svoju reputáciu?

Nechýbajú ani ostatné obvyklé rubriky Zo zahraničia, Kriticky a lapidárne i Osobnosti humanizmu, ktorú sme venovali humanistovi Ondrejovi Pavlíkovi, pri príležitosti 100. výročia narodenia. V závere je informácia o nových knihách a číslo uzatvára Historicko-právna príloha prof. Hubenáka Protižidovské (rasové) zákonodarstvo a jeho realizácia na Slovensku v rokoch 1939-1945.

Prečítajte alebo si stiahnite celé číslo 2/2016 vo formáte pdf.