Prečítajte si najnovšie číslo časopisu Prometheus

V tomto čísle časopisu Prometheus odporúčame filozofickú prílohu Mariny Čarnogurskej, filozofky, sinologičky a Veľvyslankyne humanizmu za rok 2016, s pomerne dlhým názvom Prerod Ľudovíta Štúra z ortodoxného „hegelovca” na politika, obhajujúceho obojstrannú súčinnosť názorovo protikladných predstaviteľov existujúcej spoločenskej reality

Druhým zaujímavým materiálom je rozhovor s Michalom Černíkom, českým spisovateľom, ktorý pôsobil ako učiteľ češtiny, nakladateľský a časopisecký redaktor i ako predseda Zväzu českých spisovateľov. Vydal vyše päťdesiat kníh. Verše pre deti i dospelých, rozprávky i šesť kníh literárnej publicistiky. Jeho verše a knihy pre deti boli preložené do pätnástich jazykov.

Chceme vás však upozorniť i na satirický výňatok z knihy Stephena W. Dobisza Záhady a rozpory okolo nás s názvom Tam odkiaľ niet návratu. Určite sa zabavíte.

V čísle však nájdete ďalšie materiály venované činnosti Spoločnosti Prometheus i jej dvom významným členom J. Čelkovi a L. Hubenákovi. Nechýbajú však ani obvykle rubriky Kriticky a lapidárne, či výber zo sesterského časopisu Le Libre Penseur. Prajeme príjemné čítanie.

Prečítajte si, alebo stiahnite celé číslo časopisu vo formáte pdf.

Be the first to comment on "Prečítajte si najnovšie číslo časopisu Prometheus"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*