MUDr. Peter Lengyel, PhD. – Veľvyslanec humanizmu 2024

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov udeľuje MUDr. Petrovi Lengyelovi, PhD., v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov, čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2024 za dlhoročné aktivity v oblasti plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, za každodenný hlboko ľudský a humánny prístup k pacientom a k výkonu profesie lekára, za príkladný a obdivuhodný celoživotný humanistický príbeh.

MUDr. Peter Lengyel, PhD. (druhý zľava) pri preberaní ocenenia Veľvyslanec humanizmu 2024

Len niekoľko z povolaní má takú stálu a veľkú dôveru medzi ľuďmi v priebehu tisícročí ako je povolanie lekára. Na druhej strane je pre lekára mimoriadne ťažké očakávania naplniť. Nestačí len lekárom byť, je potrebné pre toto povolanie žiť. Tak ako náš tohoročný laureát čestného titulu Veľvyslanec humanizmu 2024 MUDr. Peter Lengyel, PhD.

Peter Lengyel sa narodil v roku 1963 v Košiciach a už od mladosti sa zaujímal o prírodovedné vedy, život ako taký, o to, aké sú možnosti, aby človek dokázal tieto veci ovplyvnil. Počas štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ho zaujala chirurgia i možnosť osobného príspevku k uzdraveniu človeka. Už dva roky po skončení fakulty v roku 1989 prestúpil z chirurgického oddelenia regionálnej nemocnice na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice Agel v Košiciach Šaca. Toto rozhodnutie, v podstate hneď na začiatku profesionálnej kariéry venovať sa rekonštrukčnej chirurgii na klinike, ktorá sa ako prvá v Československu začala už v roku 1971 venovať liečeniu závažných popálenín, výrazne určilo jeho odborné smerovanie. Už v roku 1991 získal atestáciu 1. stupňa zo všeobecnej chirurgie, v roku 1997 špecializačnú atestáciu z plastickej chirurgie a v roku 2010 obhájil titul PhD. Dnes Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie vedie ako jej prednosta.

Okrem vysoko odborného prístupu k liečeniu pacientov je doktor Lengyel známy aj svojim osobným prístupom k nim. O svojom prístupe hovorí: Pacienta vnímam úplne ľudsky ako človeka, ktorému treba pomôcť. Lebo samozrejme zdravotník to vidí profesionálne, je to prípad. Ja si však myslím, že každý, aj zdravotník sa môže dostať do polohy pacienta, ktorý nechce len lekára ako špecialistu, ale aj ako človeka… Emócie sú dôležité, ale nesmú skresliť úsudok lekára a ovplyvniť racionálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vo vzťahu lekár a pacient musí dominovať hlavne dôvera, porozumenie, schopnosť lekára komunikovať s pacientmi rôzneho charakteru, lebo veľmi často sú schopnosti pacienta limitované ochorením.“

Veľmi dobre si uvedomuje zložitosť vzťahu lekár – pacient, veľkosť očakávaní, ktoré musí ako lekár dokázať napĺňať. Na klinike mali napríklad pacienta s popáleninami na dvoch tretinách plochy tela vrátane popálenín dýchacích ciest. Skoro všetky – až na jedno alebo dve percentá – to boli popáleniny 3. stupňa. Naviac mal pacient popáleninu 3. stupňa na krku v oblasti, kde mal zavedenú tracheostómiu. Liečil sa na klinike neuveriteľných 182 dní. Mal všetky komplikácie, ktoré môžu byť, infekcie, zápal pľúc, poruchu zrážanlivosti krvi… Celý čas bol umiestnený na jednotke intenzívnej starostlivosti. Toto bol jeden z príkladov pacientov, u ktorých sa až do konca nevie, či prežijú a či pôjdu domov. Až keď si v civile balil svoje veci a tešil sa, že konečne odíde z nemocnice si uvedomili, že to predsa len zvládli.

Aj preto Peter Lengyel vysvetľuje: Lekár je neustále v polohe záväzku voči pacientovi, pretože sa predpokladá, že sa všetko podarí. Takže je to pomerne náročné , lebo celá starostlivosť, liečba, stav pacienta, všetko je v pohybe… Veci sa môžu skomplikovať, dôležitý je podľa mňa pozitívny prístup k pacientovi, snaha o riešenie problémov. Myslím, že sa to nemôže neprejaviť dobrými výsledkami.“

Detskí popálení pacienti tvoria asi tretinu hospitalizovaných pacientov kliniky. Je to pomerne veľké číslo. Každý pacient do troch rokov a každý nad 65 rokov sú rizikovejší, čo sa týka zvládnutia liečby a dá sa povedať,  aj prežitia. U detí je to dané možnosťou šokového stavu už pri nižších rozsahoch popálenín, u dospelých starších ako 65 rokov je to dané pridruženými ochoreniami. Na klinike vlastne okrem popálenín veľakrát liečia aj ďalšie ochorenia pacienta ako sú vysoký krvný tlak, diabetes mellitus, epilepsiu, chronickú obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu, astmu, zvýšený očný tlak a pod. O zložitosti svojej práce doktor Lengyel hovorí: „Lekár žije svojou prácou aj mimo zdravotníckeho zariadenia. Odnáša si svoju prácu mentálne v hlave aj domov, cez víkendy… zvažuje či prebieha všetko ako má, či nedošlo ku komplikáciám, odumretiu tkaniva… zhoršenie stavu pacienta… Keď však dôjde k zhojeniu pacienta, keď sa po týždňoch, mesiacoch, pozviecha, postaví a chodí, keď sa postupne zaraďuje do života a teší na odchod domov, to je to, čo potrebuje celý tím zdravotníkov. To je to najkrajšie v našom zamestnaní, aby sme vedeli, že naša práca má zmysel a boli sme pozitívne motivovaní…“

Okrem popálenín sa MUDr. Peter Lengyel, PhD., venuje onkochirurgii kože, rekonštrukcii prsníka po ablácii, rekonštrukcii tváre či rekonštrukčnej chirurgii ruky. Svoje skúsenosti a poznatky odovzdáva ako vysokoškolský pedagóg študentom svojej Alma mater Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je členom Slovenskej spoločnosti plastických chirurgov a transplantačnej chirurgie, Medzinárodnej a Európskej spoločnosti plastickej chirurgie. V Európskej popáleninovej spoločnosti pôsobí ako národný zástupca Slovenskej republiky. V roku 2022 bol ocenený titulom Top lekár v oblasti plastickej chirurgie.

Spoločnosť Prometheus

*Informácia z odovzdávania ocenení dňa 22. 6. 2024

Be the first to comment on "MUDr. Peter Lengyel, PhD. – Veľvyslanec humanizmu 2024"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*