Harmata Kazimír – životopis

Kazimír Harmata sa narodil 4. marca 1916 v Liptovskom Svätom Mikuláši. Bol Slovák a katolík. Jeho otec Ján bol úradník, penzista. Maturoval na Štátnom reálnom gymnáziu v Levoči v roku 1935.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Brne 5. 10. 1935 a absolvoval tam 5 semestrov, pričom 5. semester zapísal päťkrát, a to 4. 10. 1937, 24. 2. 1938, 28. 10. 1938, 25. 2. 1939 a 6. 10. 1939. Dva dni pred zatvorením školy, 15. 11. 1939, zložil kolokvijnú skúšku z encyklopédie pôdohospodárstva u prof. MVDr. Hansliana.

Po zatvorení VŠV Brno prešiel 18. 1. 1940 s ročným štipendiom 6 000 Ks na VŠV do Viedne, kde sa (tento raz asi z jazykových dôvodov) po šiesty raz zapísal do 5. semestra, ale potom už rýchlo postúpil 16. 1. 1941 zápisom do 8. semestra.

Na naše veľké prekvapenie však niet záznamu o tom, že by bol skončil doktorátom, alebo dosiahol aspoň diplom. Venglarčík spomína, že štúdium neukončil. Tým spôsobom si vraj predlžovali štúdium viacerí Slováci, aby nemuseli narukovať a ísť do vojny. Po oslobodení vraj niekde robil úradníka.

Pozri tab. 3 a tab. 7.

Be the first to comment on "Harmata Kazimír – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*