Umelé prerušenie tehotenstva – pápež zasahuje

Rastislav Škoda

Do Nemecka prišiel z Ríma príkaz, že poradenstvo v katolíckych poradniach pre postihnuté ženy pred umelým prerušením tehotenstva sa nesmie diať tak, ako sa robilo dosiaľ.

Záležitosť má už niekoľkoročnú históriu a jej predposledná fáza skončila tým, že katolícki biskupi – čiastočne proti vlastnému presvedčeniu – navrhli vydávať potvrdenia o uskutočnenej porade (ktoré potom slúžia ako podklad pre legálny zákrok v nemocnici), na ktorých bude dodatok: „Toto potvrdenie neslobodno použiť na beztrestné prerušenie tehotenstva.“ Každému normálne mysliacemu človeku musí byť jasné, že ak sa má toto znenie považovať za povolenie potratu, robí sa pravý opak toho, čo na potvrdení stojí. Týždenník Die Zeit na to upozornil a úradné miesta uvažujú o tom, že za takéto „potvrdenia“ o bezcieľnej či bezvýslednej porade nebudú predsa katolíckym poradniam vyplácať štátne príspevky; v takom prípade však cirkevné miesta už dopredu hrozia súdnymi krokmi, lebo ide o tisíce zamestnancov, činných v tomto poradenstve, ktorým hrozí strata zamestnania.

Posledná fáza: Keď pápež opätovne zakázal vydávať akékoľvek potvrdenia, ktoré by štát mohol „zneužiť“ ako podklad pre legálny zákrok, založili katolícki veriaci spolok, ktorý sa vydáva za necirkevný a mal by pokračovať v doterajšej činnosti desiatok ak nie stoviek poradní napr. typu Caritas. Z Ríma však prišla tentoraz obratom odpoveď, že takto farizejsky sa katolíci chovať nesmú. Nemeckí biskupi si dali ďalší polrok na vyriešenie sporu s Rímom nejakou fiškálskou formuláciou potvrdenia o porade, ale pápež sa asi presadí – ak dožije.

Toto dianie len znovu potvrdzuje dve dávno známe skutočnosti:

1. Že katolícka cirkev je najstaršia diktatúra sveta, riadená z Ríma. Čo pápež prikáže do ktoréhokoľvek kúta sveta, to platí. Či je to odsúdenie teológie oslobodenia v juhoamerických štátoch, či zákaz (čo aj len formálnej) porady umožňujúcej legálny zákrok prerušenia tehotenstva v Nemecku. Len takáto slobodou jednotlivca opovrhujúca doktrína môže viesť k listu z Ríma biskupovi Sgrecciovi do Kosova: pán biskup má urobiť všetko, čo je v jeho moci, aby (kresťanskými) Srbmi znásilnené ženy svoje plody donosili a deti porodili; aby sa u nich nerobili umelé prerušenia tehotenstva; a osobitne sa zdôrazňuje, aby sa im nepodávali „pilulky po tom“, ktoré pre tento účel zadarmo dáva k dispozícii agentúra OSN UNFPA. („Pilulku po tom“ treba brať do 72 hodín po nechránenom pohlavnom akte; zabráni nidácii oplodneného vajíčka, t.j. jeho zahniezdeniu, uchyteniu sa na sliznici maternice. V Nemecku sa predáva bez receptu).

2. Že katolíckej cirkvi veľmi záleží na peniazoch. Prečo chce vymáhať štátny príspevok za poradu, ktorá nevedie k ničomu a pre postihnutú ženu znamená iba stratu času, lebo táto musí navštíviť inú poradňu, ktorá jej bez všetkého potrebný doklad vydá?

Ako dobre, že v tomto ohľade je situácia našich žien lepšia ako v Nemecku!

No prekvapuje ma, ak práve žena čaká na slovo z Ríma: v inej síce, ale pre osud sveta rovnako rozhodujúcej otázke. Nora Krausová v Literárnom týždenníku zatracuje antropotechniku štýlom, ktorý pred 500 rokmi viedol k upáleniu Giordana Bruna. Pozor! Pápež nemal vtedy pravdu, má ju dnes?

Be the first to comment on "Umelé prerušenie tehotenstva – pápež zasahuje"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*