Janičiari prichádzajú

Daniel D. New

„Janičiari prichádzajú!” Tento výkrik vyvolával strach v srdciach Európanov 450 rokov najmä v Grécku, na Balkáne a v stredovýchodnej Európe. Kto boli janičiari a prečo boli obávanejší ako iní nepriatelia?

V turečtine znamená „jeniçeri” nové vojsko, alternatívu k regulárnej armáde. Na konci 13. storočia spozoroval bej Murad, že ho jeho súkmeňovci nechávajú bez dostatočného počtu vojakov práve v čase, keď ich najviac potrebuje. Preto si začal budovať armádu z otrokov, v prvom rade zo svojich vojnových zajatcov: ponúkol im nie ťažkú voľbu medzi smrťou a vstupom do jeho služieb. Museli prestúpiť na islam, potom boli vykastrovaní a žili v prísnej izolácii od ostatného vojska aj miestnej spoločnosti. Zakrátko sa z nich stali najobávanejší vojaci v Európe a na Blízkom východe na skoro pol tisícročia.

Dŕžavy Konštantínopolu po storočia odolávali moslimským vojskám platením tribútu – sultáni akceptovali dodávky potravín, zlata a mladých chlapcov a upúšťali od vojenského obsadenia.  Ak však k nemu dochádzalo, boli janičiari doslovne vlastné deti napadnutých. Predstavte si hradby obkľúčeného mesta. Kanonáda zapríčiní prielom a kto sa to valí cez rozvaliny? Nie tmaví Arabi, ale vysokí, svetlovlasí, modrookí moslimskí žoldnieri so zakrivenými mečmi, revúci „Alah akbar!” A potom otcovia, bratia a strýkovia zabíjajú alebo sú zabíjaní vlastnými synmi a synovcami!

Používanie profesionálnych žoldnierov a diabolský nápad vycvičiť deti svojho nepriateľa v boji proti vlastným ľuďom vyvolal v srdciach nepriateľov viac ako strach – ich prirodzenosti sa protivilo bojovať proti vlastnej krvi, vlastnému mäsu. Nie bez príčiny hrozili matky svojim synom:

„Ak nebudeš dobrý, zoberú si ťa janičiari!”

Dlhé roky platili mestá aj štáty, vrátane Konštantínopolu, tureckému sultánovi pod hrozbou invázie daň v zlate a kvótach mladých ľudí. Koho regrutoval do svojich vojsk? Svojich synov? Synov svojich šľachticov alebo cirkevných hodnostárov? Synov mocných byrokratov? Samozrejme že nie! Hľadal synov svojich otrokov, synov obyčajných vojakov, synov chudoby. Väčšina z nich bola balkánskeho, škandinávskeho alebo severoeurópskeho pôvodu, lebo Vikingovia navštívili, kolonizovali veľkú časť Európy a tak prispeli do génovej pokladnice celej Európy. Keď r. 1453 sultán Mohamed so 100 000-ovým vojskom dobyl Konštantínopol, boli najúčinnejší vojaci janičiari. Ich pluky sa ľahko poznali podľa svetlej pokožky tváre a že sa nebáli ničoho na svete. Mesto bolo premenované na Istambul a Byzantská ríša upadla do zabudnutia.

Janičiari mali budúcnosť zaistenú na štyri storočia. Ako získavali moc, dostali právo mať bradu, ostať nevykastrovaní, oženiť sa atď. Stali sa prvou verziou „militaro-industriálneho” komplexu. Spočiatku často predišli zvrhnutiu svojho sultána, ale ako sa ich moc konsolidovala, robili vlastné prevraty, ak im to poslúžilo a vtedy neváhali sultána vymeniť . Nakoniec ich zahubila ich moc. Stali sa lojálnymi len voči vojne pre vojnu a ďalšie zvýšenie svojej moci. Keď sa v roku 1826 dozvedeli, že sultán Mohamed II. zamýšľa modernizovať svoju armádu, začali pripravovať prevrat, ale sultán ich predišiel: väčšina ich 135 000-ovej armády bola zabitá kanónovým útokom na ich kasárne v Istanbule. Čo pritom neumrelo, bolo popravené a len nepatrný počet si zachránil holý život.

Impériá vyžadujú stále armády s profesionálnymi vojakmi, lojálnymi voči imperátorovi. Dobyvačné vojny vyžadujú odvody, výdavky nad príjmy a osobitné právomoci na čas vojny. Obranným vojnám nikdy nechýbajú vojaci, kým útočné vojny nevystačia dlho s dobrovoľníkmi, lojálnymi len cieľom vojny a zvyšovaniu cudzej moci.  Sú veľmi nákladné a profesionáli prídu na svoje myšlienky. Zakladajúci otcovia nového štátu, „Spojených štátov Ameriky”, pochopili tento princíp a výslovne zakázali stálu armádu.

„Tí, čo sa nepoučia z histórie, sú prinútení opakovať ju.”

Preto znovu prichádzajú na scénu janičiari.

*  *  *

Daniel New je ornamentálny záhradník a spisovateľ. Spolu so ženou školil sám svojich sedem detí.

Prameň: Daniel D. New, The Janissaries are Coming, http://www.danielnew.com/, 7. marca 2005

Be the first to comment on "Janičiari prichádzajú"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*