Masmédiá mlčia o agent orange

Dave Lindorff

Stotisíce vietnamských veteránov dostalo dobrú, čo aj pochmúrnu správu: ich úrad, Veterans Administration, oznámil, že k 11 chorobám, ktoré vyvoláva vystavenie preparátu agent orange (herbicíd a defoliant s obsahom dioxínu), pridal ďalšie tri choroby, a to Parkinsonovu chorobu, ischemickú chorobu srdca a rakovinu typu vlasatobunková leukémia. To znamená, že tí veteráni džungľovej vojny, ktorí v uniforme strávili na vietnamskej zemi čo len jeden deň, dostanú automaticky zadarmo lekárske a nemocničné ošetrenie, ktoré si dosiaľ mnohí nemohli dovoliť.

Preparát agent orange sa v rokoch 1962 až 1971 používal v južnom Vietname, ale aj v Laose a Kambodži, na zničenie vegetácie v rozsiahlych oblastiach, čo umožnilo efektívnejšie bombardovanie pozícií a odhalilo nepriateľské zásobovacie cesty; na mnohých úsekoch to boli ťažko schodné chodníky v pralesoch.

Počas vietnamskej vojny sa nevedelo o toxicite tejto látky. Americká armáda dovoľovala vojakom, aby prázdne plechovky od herbicídov používali na skladovanie zásob pitnej vody. Velitelia jednotiek, ktoré s týmito látkami manipulovali, „dokazovali“ pred novinármi ich neškodnosť tým, že ich ochutnávali. Ich škodlivé účinky sa ukázali až po vojne. Dodnes sa v USA – a samozrejme v ešte väčšej miere vo Vietname – rodia rodičom, ktorí boli v kontakte s touto látkou, deti s rozmanitými formami postihnutia týmito jedmi.

Podľa vietnamského Ministerstva zahraničných vecí bolo pôsobeniu agent orange vystavených 4,8 milióna Vietnamcov; 400 000 ich umrelo alebo sa stalo vojnovými invalidmi; narodilo sa 500 000 zdravotne vážne postihnutých detí.

Vzťah medzi novo uvedenými ochoreniami a agent orange ohlásil štátny Zdravotný ústav už v júli 2009, no pri preberaní a šírení tejto správy ponechali masmédiá až dosiaľ bokom jeden veľmi dôležitý aspekt tohto problému: Ak mal agent orange zhubný účinok na amerických vojakov, ešte horšie zasiahol milióny tých, na ktorých bol priamo zhadzovaný, na vietnamský ľud.

Zdravotný ústav vo svojej správe upozornil, že Vietnamci boli škodlivine vystavení vo väčšom počte a extenzívnejšie ako americkí vojaci.

Dvadsať miliónov galónov (= 76 miliónov litrov) herbicídu obsahujúceho dioxín bolo rozstriekaných na jednu desatinu plochy niekdajšieho Južného Vietnamu, ktorý mal rozlohu 174 000 km2 a bol miestami veľmi husto obývaný. Okrem odlisťovania lesov sa úmyselne zasahovali zavodňovacie zariadenia a zdroje pitnej vody.

Všetci reportéri vynechali údaj, že choroby, ktoré postihujú tisíce amerických veteránov, postihujú desaťtisíce Vietnamcov. Vyhovárajú sa na obmedzený rozsah správy, ktorý majú k dispozícii, resp. na zameranie správy len na jej medicínsky význam.

Americká vláda len po veľkom zdráhaní uznala, že mnohé ochorenia jej vojakov súvisiace s herbicídmi majú svoj pôvod v ich účasti na vietnamskej vojne. Ešte menej je ochotná pomáhať Vietnamu vyrovnať sa s dedičstvom po agent orange.

Charakterizuje ho nedávny nález vysokej kontaminácie vody a pôdy v okolí americkej vojenskej základne Da Nang – 50 krát viac, ako povoľujú štandardy WHO.

Prameň: Media Blackout on Agent Orange; Wikipédia a iné riadky krížom krážom po internete.
Preložil Rastislav Škoda

1 Comment on "Masmédiá mlčia o agent orange"

 1. Veteráni vojny vo Vietname zažalovali armádu za podmienky prepustenia

  (TASR) – Organizácia združujúca amerických veteránov vojny vo Vietname zažalovala v pondelok ozbrojené sily USA za neschopnosť napraviť protiprávne prepustenie zo služby tisícov veteránov, ktorí utrpeli posttraumatickú stresovú poruchu.

  Skupina Vietnamskí veteráni Ameriky sa pripojila k žalobe na federálnom súde v Connecticute proti armáde, námorníctvu a letectvu.

  Žalobu podal ešte minulý rok veterán z mesta New Haven. Ten tvrdí, že vojaci, ktorí vo vojne vo Vietname utrpeli posttraumatickú stresovú poruchu boli prepustení zo služby za iných ako čestných podmienok, čo im zmarilo nárok na invalidné odškodnenie a ďalšie výhody.

  Americká prokuratúra vyhlásila, že záležitosť skúma a bude reagovať na súde.

  Posttraumatická stresová porucha vzniká ako reakcia na traumatický zážitok. Postihnutý udalosť opakovane prežíva v myšlienkach, snoch či fantáziách. Prejavuje sa napríklad poruchami spánku. Súčasne s ňou sa vyskytuje depresia, úzkosť, depersonalizácia a rôzne závislosti.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*