Odišiel priateľ, humanista Ondrej DÁNYI

danyi.jpg, 21kB
Ondrej DÁNYI
(16. 04. 1930 – 15. 09. 2012)

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov na Slovensku so smútkom oznamuje, že vo veku 82 rokov zomrel náš priateľ, jeden zo zakladateľov hnutia svetských humanistov na Slovensku, Ondrej DÁNYI.

PhDr. Ondrej DÁNYI, CSc., sa narodil 16. 4. 1930 v Rožňavskom Bystrom v baníckej rodine. V roku 1945 sa išiel učiť do Baťovej školy práce vo Svite, kde postupne pracoval ako laborant a technológ v chemickej prevádzke podniku.

Od roku 1954 pracoval v službách štátu až do roku 1975. Potom pracoval 25 rokov v SAV ako vedecký pracovník, kde dosiahol vedeckú hodnosť kandidát filozofických vied. Bol ženatý a s manželkou Máriou mali dve deti.

V dobe svojho pôsobenia v SAV sa zaoberal a orientoval sa na štúdium problémov politického zneužívania náboženstva, zvlášť katolicizmu, v dejinách i v súčasnosti Slovenska. Výsledky jeho vedecko-výskumnej práce boli publikované v piatich monografiách (napr. Falošní proroci, Politici v sutanách, Recidívy Klerikalizmu), desiatkach vedeckých štúdii a v ďalších desiatkach odborných a vedecko-populárnych článkoch v mnohých vedeckých a spoločensko-populárnych časopisoch.

V roku 1990 bol jedným zo zakladajúcich členov Spoločnosti PROMÉTHEUS — združenia svetských humanistov. Celý svoj aktívny pracovný život venoval práci pre myšlienky slobody, humanizmu a problémom svetonázorového formovania myslenia ľudí. Pri príležitosti 20. výročia vzniku Spoločnosti PROMÉTHEUS bol ocenený plaketou „Za vernosť humanizmu“. Zomrel 15. 9. 2012.

Česť jeho pamiatke!

Spoločnosť PROMETHEUS