New D. Daniel

Janičiari prichádzajú

Daniel D. New „Janičiari prichádzajú!” Tento výkrik vyvolával strach v srdciach Európanov 450 rokov najmä v Grécku, na Balkáne a v stredovýchodnej Európe. Kto boli janičiari a prečo boli obávanejší…