Humanizmus a výzvy 21. storočia – III.

Po prvej časti  prezentácie zborníka Stredoeurópskeho humanistického fórum 2020 sme v druhej časti prezentácie zborníka uzavreli príspevkami právnika a vysokoškolského pedagóga Branislava Fábryho a predsedu spolku Českých ateistov, propagátora a popularizátora kozmonautiky, publicistu Petra Tomeka jeho prvú tematickú sekciu Humanizmus a jeho hodnoty ako riešenie problémov spoločnosti 21. storočia.

Prezentáciu druhej tematickej sekcie zborníka Postavenie humanistických (sekulárnych) občanov na Slovensku a v Strednej Európe otvorili príspevky politológa a mierového aktivistu Eduarda Chmelára, právnika a podpredsedu Asociácie poľských racionalistov Kamila Gawela a právnika a podpredsedu Spoločnosti Prometheus Mariána Baťalu.

V dnešnej poslednej časti prezentácie zborníka druhú sekciu rozvíja svojím príspevkom filozof a historik Roman Hradecký, predseda Spoločnosti Prometheus dopĺňajúci doterajšie príspevky analytickým pohľadom na právne záruky a skutočné postavenie humanistických (sekulárnych) občanov na Slovensku. Osobitne zdôrazňuje potrebu odluky cirkvi od štátu ako základnej podmienky na zabezpečenie reálnej slobody myslenia, svedomia a vyznania.

Zaujímavým a podnetným rozvinutím predchádzajúcich textov je na záver tejto tematickej sekcie zborníka je štúdia antropológa a vysokoškolského pedagóga Juraja Maju prezentujúca niektoré základné, občas aj prekvapujúce, sociálno-demografické súvislosti bezkonfesijných občanov na Slovensku nielen optikou sčítania obyvateľov.

Tretia a záverečná tematická časť zborníka pod názovom Humanistické tradície a pozície je logickým zavŕšením predchádzajúcich častí. Jej úvod tvorí spomienkový text historicky tretieho a v súčasnosti čestného predsedu Spoločnosti Prometheus, múzejníka a historika, Ivana Poljaka, ktorý sa venuje málo známym súvislostiam a okolnostiam vzniku spoločnosti v roku 1990 a jej aktivitám v prvých rokoch existencie.

Na tento text nadväzuje prezentácia pozícií – základných dokumentov Medzinárodných humanistov predtým Medzinárodnej etickej a humanistickej únie) formulovaných na svetových humanistických kongresoch. Prvý krát budeme prezentovať na Slovensku na jednom mieste také materiály ako Humanistické minimum, Amsterdamskú deklaráciu základov humanizmu (jej aktuálne znenie nájdete tu), Parížsku deklaráciu o odluke cirkvi od štátu, Deklaráciu z Osla (Osloskú deklaráciu) o mieri, Deklaráciu z Osla proti korupcii a Oxfordskú deklaráciu o slobode myslenia a prejavu, Auklandskú deklaráciu proti politike rozdeľovania, reykjaviské deklarácie o klimatickje zmene i o rodine a ľudských právach.

Voľne vloženou prílohou zborníka je „rollap“ Vedecký spekticizmus, ktorý populárnou a názornou formou dopĺňa i rozširuje text Petra Tomeka venovaný základom skeptického myslenia. Materiál spracovali Českí ateisti a preto sme ho ponechali v pôvodnej jazykovej mutácii s presvedčením, že vzhľadom na našu jazykovú príbuznosť a osemdesiat rokov spoločného štátu bude zrozumiteľný slovenským čitateľom aj skoro tridsať rokov po jeho rozdelení.

Všetkým autorom príspevkov patrí naše poďakovanie za ústretovosť a spoluprácu pri zostavovaní tohto zborníka, ktorý sa tak stáva trvalou pripomienkou 30. výročia založenia Spoločnosti Promethus – združenia svetských humanistov. Za celých tridsať rokov štátne orgány Slovenskej republiky nepodporili našu činnosť ani jednou korunou, resp. eurom. Preto naše veľké poďakovanie patrí za podporu pri vydaní zborníka Medzinárodným humanistom, Nadácii Pantheon Foudation, Jánovi Miadokovi a členským príspevkom, darom a podielu z 2 % daní, ktoré venovali naši členovia a sympatizanti.

Milí priatelia a čitatelia,

sme presvedčení, že zborník príspevkov Stredoeurópskeho humanistického fóra 2020 – Humanizmus a výzvy 21. storočia je pre vás príjemným prekvapením i obohatením a poskytne vám hodnotné a zmysluplné podnety pre spoznávanie humanistov, ich myslenia, poznania a postojov.

Prajeme vám príjemné čítanie, priatelia.

Be the first to comment on "Humanizmus a výzvy 21. storočia – III."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*