Ako to vidíme my

Výsledky sčítania obyvateľov 2021 s ich úvodná prezentácia Štatistickým úradom Slovenskej republiky vyvolali zaujímavú odozvu. Ide okrem iných aj o výsledky k otázke o náboženskom vyznaní. Verejnoprávne médiá na uvedené informácie dali priestor najmä reakciám cirkvám a ich predstaviteľom. My sme pre zmenu oslovili viaceré osobnosti, ktoré na verejnosti presadzovali a presadzujú hodnoty humanizmu v slovenskej spoločnosti či sa odborne venujú tejto problematike, alebo spolupracovali s našou spoločnosťou.

Požiadali sme ich o krátku reakciu, ale skoro všetci (okrem Michaela Bauera, Mariana Vredíka a Ivana Šabu) cítili potrebu vyjadriť sa presnejšie i dôslednejšie a poslali nám širšie stanovisko. V článku vzhľadom na jeho rozsah uverejňujeme len jeden-dva odstavce z ich vyjadrení. Pretože však ide o mimoriadne zaujímavé postrehy, kliknutím na meno autora si môžete prečítať celé jeho stanovisko v novom samostatne otvorenom okne prehliadača.

Prvú reakciu Spoločnosti Prometheus k výsledkom sčítania obyvateľov 2021 sme uverejnili pred týždňom spolu s Vyhlásením.

Gary McLelland  výkonný riaditeľ celosvetovej humanistickej organizácie Medzinárodní humanisti

Som veľmi hrdý na to, že sme mohli podporiť Spoločnosť Prometheus na Slovensku v kampani za čo najpresnejšie oficiálne údaje o náboženskom vyznaní. Pre verejné služby je veľmi dôležité, aby úrady mali presný prehľad o počte ľudí bez vyznania. Pri tvorbe politík sa často laicky predpokladá u občanov náboženské presvedčenie, čo môže viesť k nespravodlivým alebo nevhodným službám pre občanov. Preto je dôležité, aby rastúci počet ľudí bez náboženského vyznania na Slovensku a v celej Európe dali o sebe vedieť a aby to verejné orgány pochopili.

Michael Bauer – muzikológ a sociológ, prezident Európskej humanistickej federácie a člen predstavenstva Humanistickej asociácie Nemecka

Slovensko prudkým nárastom počtu nenáboženských občanov sleduje trend, ktorý môžeme vidieť v celej Európe. Náboženská angažovanosť v našich spoločnostiach výrazne klesá. Eroduje najmä náklonnosť ku kresťanským cirkvám. Určite tu zohrávajú úlohu ohavné škandály katolíckej cirkvi. To však ako vysvetlenie nestačí. Náboženstvo a jeho ponuka už jednoducho prestávajú byť zmysluplnými pre čoraz viac ľudí v Európe.

Prof. PaedDr. Erich Mistrík, CSc. – vysokoškolský pedagóg, Veľvyslanec humanizmu 2021 a Humanista roka 2014

Pri úvahách o sčítaní obyvateľstva treba rešpektovať zásadný fakt. Všetci máme v tejto republike miesto. Aj tí, čo veria na múdreho otca na obláčiku, aj tí, čo veria na Deda Mráza, aj tí, čo veria v duchovný princíp sveta, aj tí, čo dôverujú vedeckému poznaniu… Všetci sú ľudia a táto republika i jej občania sú povinní rešpektovať ľudské práva všetkých.

To znamená – rešpektovať právo na vlastnú predstavu o života a o jej realizácii, ak neporušujem zákon. Rešpektovať, že v niečo verím alebo neverím a nevnucovať moju predstavu druhým. A pri riadení spoločnosti sa snažiť, aby každý občan mohol uplatniť svoje predstavy o svojom živote bez toho, aby mu niekto niečo vnucoval. Zároveň brániť, aby on vnucoval svoje predstavy iným. Čítajte celý text vyjadrenia.

Mgr. Marina Čarnogurská, CSc. – sinologička, vedecká pracovníčka SAV, Veľvyslankyňa humanizmu 2016

Za náboženskej situácie u nás, kedy je človeka ako malé dieťatko bez svojho vedomého súhlasu krstom zapísaný do evidencie veriacich v Boha a potom, keď je už dospelý a na základe vlastného rozhodnutia prestane v toho Boha veriť, ho cirkev len tak ľahko z tej svojej evidencie nevypustí a nielen priamymi ale aj najrôznejšími spoločenskými nátlakmi a trikmi ho aj naďalej núti, aby sa hoci len formálne za veriaceho hlásil, je tento štatistický výsledok už prvým jasným úspech víťazstva rozumnosti, že sa už 23% ľudí na Slovensku zastrašiť nedalo a otvorene sa prihlásili k svojmu náboženstvom nezmanipulovanému životnému presvedčeniu. Čítajte celý text vyjadrenia

Mgr. Miroslav Tížik, PhD. – sociológ, vedecký pracovník SAV, Humanista roka 2013

Treba zdôrazniť, že výsledky naznačujú, že tentokrát sú údaje presnejšie a to z dvoch dôvodov. Bolo oveľa menej obyvateľov, ktorých vyznanie bolo nezistené, teda sa zužuje priestor na úvahy kto to asi sú, či by sa hlásili k cirkvám alebo nie. Po druhé medzi možnosťami odpovedí boli uvedené prvýkrát aj svetové náboženstvá ako buddhizmus alebo islam, čo najmä v prípade buddhistov znížilo počet takých spomedzi nich, ktorí si dávali predtým možnosť bez vyznania, keďže buddhizmus považujú viac za životnú filozofiu ako za náboženstvo. 

K presnosti pravdepodobne výrazne prispeli aj rôzne, paralelne prebiehajúce kampane na podporu vyplnenia sčítania, keď zneli vo verejnom priestore pomerne intenzívne hlasy za podporu rôznych druhov odpovedí v sčítaní. Obyvatelia Slovenska si potom mohli oveľa slobodnejšie vybrať tie argumenty, ktoré viac zodpovedali ich vnútornému presvedčeniu. Či už za vypísanie možnosti iné, alebo uvedením, že je bez vyznania, či prihlásením sa k cirkvi. V tomto treba oceniť pluralitu a intenzitu kampaní počas sčítania, ktoré slobodné rozhodovanie sa pri vypĺňaní podporovali. Čítajte celý text vyjadrenia.

PhDr. Peter Weiss, CSc. – vysokoškolský pedagóg, politik a diplomat

Takmer štvrtina sekulárnych občanov, stále vlažnejší vzťah ľudí ku katolíckej cirkvi, odklon časti obyvateľov od tradičných náboženstiev k iným, vrátane východných, a postupujúca sekularizácia slovenskej spoločnosti vyvolajú potrebu seriózne diskutovať o zrovnoprávnení náboženských a svetonázorových skupín z hľadiska podpory ich duchovných potrieb zo strany štátu. Legitímnou témou je aj odluka cirkvi od štátu, stále nesplnená programová požiadavka revolučnej Verejnosti proti násiliu, v každom prípade však téma primeranosti podpory, ktorú štát dáva najsilnejšie cirkvi, a jej privilegovaného postavenia v spoločnosti. Aj keď štvrtina sekulárnych občanov je svojím zložením heterogénna, možno očakávať, že vzhľadom na to, že je druhou najsilnejšou skupinou z hľadiska svetonázoru, jej príslušníci sa môžu cítiť posilnení pri vystupovaní voči prejavom klerikalizmu a netolerantného náboženského fundamentalizmu. Čítajte celý text vyjadrenia.

Mgr. Ivana Škodová – predsedníčka občianskeho združenia Integra, centra prevencie v oblasti siekt, Veľvyslankyňa humanizmu 2017

Vzhľadom na vyšetrovanie a potvrdzovanie dlhoročného masívneho sexuálneho zneužívania detí kňazmi v katolíckej cirkvi po celom svete, by som očakávala výraznejší odliv členov ktorí sa k tejto cirkvi hlásia. Nezaznamenala som verejné morálne odsúdenie týchto zločinov (hriechov) od veriacich kresťanov (členov cirkvi) aj prejavenia principiálneho postoja kresťanskej morálky napríklad tlakom na odstúpenie cirkevných hodnostárov aj kňazov a masívnejším vystúpením z takejto organizácie. Veď zodpovední predstavitelia po prevalení týchto zločinov naďalej väčšinou tajili, kryli, klamali, namiesto prejavov kresťanského pokánia, úprimné prosby o odpustenie a odškodnenie všetkých obetí (výnimky potvrdzujú tieto väčšinové postoje). Stále je teda u nás 3,04 mil. ľudí, ktorí sú členmi takejto celosvetovej hierarchickej organizácie neschopnej hlbokej morálnej sebareflexie a niesť zodpovednosť aj trestnoprávnu za zlyhanie. Najnovšie sa Benedikt XVI. ospravedlnil, že pri vyšetrovaní poskytol nepravdivé vyhlásenie. Čítajte celý text vyjadrenia.

Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. – vysokoškolský pedagóg, publicista a mierový aktivista, Humanista roka 2021

Výsledky sčítania obyvateľstva sú tvrdou fackou silnejúcemu klerikalizmu a politikom, ktorí ho podporujú. Je teda najvyšší čas žiadať komplexnú odluku cirkví od štátu alebo rovnocenný systém financovania tak náboženských spoločností ako aj sekulárnych humanistických združení. Nemôžete už ďalej ignorovať takmer 1,5 milióna ľudí, resp. viac ako štvrtinu obyvateľstva tohto štátu! Pripomínam v tejto súvislosti požiadavky ľudí bez náboženského vyznania na plné a dôsledné rešpektovanie všeobecnej dôstojnosti v rovnosti a právach, ktoré sme spísali minulý rok pod názvom Memorandum sekulárnych humanistov 2021. Čítajte celý text vyjadrenia.
Memorandum môžete podporiť a podpísať na stránke: https://www.peticie.com/memorandum_slovenskych…

Marián Vredík – mladý grafik a animátor, Vedro, s.r.o., autor grafického spracovania animovaných videí, ktoré sme použili v rámci kampane pri sčítaní obyvateľov 2021

Je to reakcia ľudí na skostnatený a uzavretý charakter cirkvi. Myslím si, že aj mnoho veriacich sa od nej kvôli tomu dištancuje.

Mgr. Artur Bekmatov, PhD. – redaktor a politik, predseda strany Socialisti.sk

Nárast výsledkov z 10% na 23,8% podľa mňa nesignalizuje nárast počtu obyvateľov bez vyznania, ale len priblíženie výsledkov sčítania k skutočným hodnotám. Mám za to, že počet ľudí bez vyznania bol podobný aj v predchádzajúcich obdobiach, avšak kvôli komunikačným nezrovnalostiam rôzneho typu a silnej klerikálnej kampani pred každým sčítaním boli výsledky v tejto oblasti do veľkej miery deformované. 

Aj preto patrí vďaka organizáciám, ktoré vo verejnej diskusii reprezentujú hlas ľudí bez náboženského vyznania. Pred samotným sčítaním veľmi rezonovala kampaň zameraná na komunikáciu tejto otázky a, myslím, že toto je výsledkom. Samozrejme, pre všetky organizácie – či občianske združenia, alebo politické strany – ktoré majú ambíciu hájiť záujmy (aj) ľudí bez náboženského vyznania, je to zároveň záväzok, aby vo svojom úsilí nepoľavovali. Pretože ten, kto by mal záujmy a práva ľudí bez náboženského vyznania garantovať v prvom rade, teda štát, má v tomto veľké rezervy.  Výsledkom sčítania obyvateľstva sme vo vzťahu k štátu získali veľmi silný mandát, vďaka ktorému nás štát už nebude môcť odsúvať na vedľajšiu koľaj.

Ethos – občianske združenie, pridružený člen medzinárodných humanistických organizácií Medzinárodní humanisti a Európska humanistická federácia

Napriek tomu považujeme výsledok sčítania za hrubo skresľujúci skutočnosť. Už pred rokom sme upozornili, že otázka o náboženskom vyznaní je zle položená a systém financovania cirkví, ktoré je spojený s výsledkom sčítania, je nespravodlivý. V priebehu sčítania sa potom objavovali stále ďalšie problémy, ktoré vyvolávali pochybnosti. Veľká časť občanov nemohla formulár vyplniť sama a od začiatku tu boli snahy o ovplyvňovanie sčítania obyvateľov v prospech cirkví. Pozoruhodné boli aj výroky niektorých cirkevných predstaviteľov o údajnom obrovskom poklese počtu veriacich, ktorý oficiálne výsledky však v tomto rozsahu nepotvrdili. Čítajte celý text vyjadrenia na stránke Ethosu.

PaedDr. Ivan Šabo – stredoškolský pedagóg, popularizátor vedeckého poznania, astronómie a fyziky, Veľvyslanec humanizmu 2014

Už roky pozorujem keď debatujem s návštevníkmi nášho astronomického zariadenia že nie sú spokojný s nerovnocenným postavením veriaci a občanov bez náboženského vyznania.  Je faktom, že nemali možnosť to nejako zmeniť a preto som čakal na situáciu kde sa môžu aj občania bez náboženského vyznania vyjadriť. Takáto situácia sa naskytla pri sčítaní 2021. Som veľmi rád, že výsledky sčítania ukázali že občanov bez náboženského vyznanie je stále viac a to pomerne veľkým skokom. Potešilo ma to. Je možné, že tento trend bude pokračovať a budú si to musieť uvedomiť aj predstavitelia štátu. Verme, že sa toho dožijeme.

Mgr. Juraj Majo, PhD. – sociálny demograf, vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg

Počet jedincov, ktorí neuviedli žiadne vyznanie narástol za 10 rokov z vyše 752 tisíc na takmer 1,3 milióna. V percentuálnom vyjadrení ide o nárast viac ako 78 % a podiel obyvateľov bez vyznania dosiahol takmer ¼ slovenskej populácie (23,8 %). Je vedeckou výzvou do budúcna analyzovať príčiny a zdroje tohto rastu. Určite k aktuálnej kryštalizácii konfesionálnych pomerov na Slovensku prispelo aj spresnenie otázky na vyznanie (resp. bez vyznania), ale aj pomerne vysoká miera dekonfesionalizácie (napríklad výskum ISSP Religion v roku 2018 ukázal, že približne polovica jedincov, ktorí sa deklarovali ako bezkonfesijní, boli v minulosti súčasťou niektorej z cirkví). Čítajte celý text vyjadrenia.

Doc. PhDr. Matej Beňo, CSc. – vysokoškolský pedagóg a prognostik, šéfredaktor časopisu Prometheus, Veľvyslanec humanizmu 2013

Výsledky sčítania ľudu svedčia o tom, že sa postupne mení štruktúra obsahu svetonázoru občanov tak, že množina občanov nábožensky veriacich početne klesá a početne rastie množina občanov, ktorí o sebe vyhlasujú, že sú bez vyznania. Ide tu o postupný viditeľný odklon občanov od náboženskej viery a ich odchod z „objatia“ cirkví a jej náboženského vplyvu. Svetonázor občanov sa odbožšťuje racionalizuje humanizuje a sekularizuje.

Výchova a sociálne formovanie v sekulárno-humanistickom smere je efektívnejšie, než náboženská výchova (napriek obrovskej podpore vplyvu cirkvi, opierajúcej sa o tzv. Vatikánske zmluvy). Aj organizátorská a výchovná práca Spoločnosti Prometheus má na analyzovanej zmene istý podiel. Preto má veľký význam a zmysel v nej pokračovať. Štát by mal všestranne a vo veľkej miere podporovať činnosť ateistických, sekulárnych a humanistických organizácii, aby mohli saturovať duchovné, svetonázorové i morálne potreby občanov bez náboženského vyznania. Čítajte celý text vyjadrenia.

Be the first to comment on "Ako to vidíme my"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*