Search Results for sčítanie obyvateľov
Pani riaditeľka, sčítanie nie je referendum

Zisťovanie náboženského vyznania nie je samoúčelné, píše v Pravde Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistky a demografie ŠÚ SR. Načo je potrebné toto zdôrazňovať, keď mysliaca väčšina národa vie,…Ako sa rozdeľujú peniaze?

Prijatím zákona o financovaní cirkví a náboženských spoločností v novembri 2019 sa zmenilo sčítanie obyvateľov 2021 pre cirkvi na súboj o peniaze. Tento zákon sa pripravoval kabinetne, bez vedomia…
Neslušná otázka

Rastislav Škoda Žijeme na začiatku desaťročia, čo znamená pre štáty, ktoré si to môžu dovoliť, v krátkosti sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V skutočnosti sú…