Skokani desaťročia!

Podľa dnešných informáciách, ktoré zverejnil po prvý krát Štatistický úrad SR k výsledkom sčítania obyvateľov 2021 v otázke náboženského vyznania sú to práve občania bez náboženského vyznania, ktorí sú skokanmi desaťročia! Pretože početne absolútne i percentuálne najviac stúpli v porovnaní s výsledkami sčítania v roku 2011. Tentoraz dosiahli až na hodnotu 23,8 %, čo by malo predstavovať 1 296 926 obyvateľov.

Aj keď úrad uviedol len základné čísla, v percentách, výsledky potešili. Ďakujeme všetkým občanom Slovenska, ktorí sa prihlásili k našej svetonázorovej pozícii. Ďakujeme všetkým ľuďom i organizáciám, ktoré prispeli k našej kampani. Osobnou agitáciou, rozširovaním materiálov, podnetmi, ale aj finančnými darmi, bez ktorých by sme nemohli mať takú kampaň, ako sme mali. Výsledky sú však odpoveďou nielen na našu kampaň ku sčítaniu obyvateľov či na našu celkovú činnosť, ale sú najmä podnetom, aby sme pokračovali v našej práci a pokúsili sa zmeniť postavenie sekulárnych občanov na Slovensku. K výsledkom sme pripravili sme aj samostatné vyhlásenie, ktoré sme poslali do tlačových agentúr. Nevieme, či agentúry splnia svoju spravodajskú povinnosť, preto ho prikladáme na tomto mieste a prečítať si ho môžete dvojitým kliknutím na zvýraznené slová (odkaz).

Rímskokatolícka cirkev – vývoj počtu veriacich podľa sčítaní obyvateľov za roky 2001 2021
Evanjelická cirkev a.v. vývoj počtu veriacich podľa sčítaní obyvateľov za roky 2001 2021
Občania bez náboženského vyznania vývoj ich počtu podľa sčítaní obyvateľov za roky 2001 2021

Výsledky sčítania ukazujú, že počet ľudí bez náboženského vyznania na Slovensku výrazne narástol. Dnes sa hlási k našej svetonázorovej pozícii skoro 1,3 milióna ľudí, pritom v roku 2011 to bolo 725-tisíc, teda 13,4 %. Katolíkov je o 300-tisíc menej ako pred desiatimi rokmi. K rímskokatolíckemu vyznaniu sa prihlásilo 3,04 milióna ľudí, čo je 55,8 % obyvateľov. Pred desiatimi rokmi to bolo 3,347 milióna obyvateľov (62 %). K evanjelickému vyznaniu sa prihlásilo 287-tisíc ľudí (5,3 %) a ku gréckokatolíckemu 218-tisíc obyvateľov (štyri percentá).

Generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR PhDr. Ľudmila Ivančíková ako zaujímavosť uviedla, že vzrástol aj počet ad hoc hnutí. Ako príklad uviedla údaj o Svedkoch Liehovových, ku ktorým sa prihlásilo spolu 14 207 obyvateľov. Stabilných fanúšikov majú aj vyznania ako jediizmus (Rád rytierov Jedi), ktorých je 1 389, a pastafarianizmus, ktorý uviedlo 590 obyvateľov.

Vzrástol aj počet ľudí hlásiacich sa k východným náboženstvám. K islamu sa pred desiatimi rokmi prihlásilo 1 934 obyvateľov Slovenska, vlani islam uviedlo 3 862 ľudí. (0,07 %), k buddhizmu stúpol počet z pôvodných 2 530 ľudí (2011) na aktuálnych 6 722 (0,12 %) Hinduizmus pri minuloročnom sčítaní uviedlo 975 obyvateľov (0,01 %), kým v roku 2011 ich bolo 255.

Podiel veriacich Rímskokatolíckej a Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku podľa okresov
Podiel veriacich Gréckokatolícke cirkkvi a občanov bez náboženského vyznania na Slovensku podľa okresov

 

Na záver článku uveďme aj reakciu Bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Ten výsledky nevníma tak, že by ľudí, ktorí sa hlásia k cirkvi, výrazne ubudlo. Podľa TASR uviedol: „Z hľadiska záznamov, ktoré cirkev vedie v matrikách pokrstených, môžeme konštatovať, že sme za ostatných desať rokov zaznamenali stabilný, dokonca mierne rastúci trend – tak v rímskokatolíckom, ako aj v gréckokatolíckom obrade. Z údajov za desať rokov uložených v matričných záznamoch farností vyplýva, že dve tretiny detí, ktoré sa rodia na Slovensku, sú následne pokrstené. „Čo sa týka vyššieho počtu ľudí, ktorí vyplnili kolónku „bez vyznania“, iste to odráža sekularizáciu spoločnosti.”

Pán arcibiskup akosi pozabudol, že minulý rok pri sčítaní nebola kolónka „bez vyznania“, pretože Štatistický úrad Slovenskej republiky akceptoval naše výhrady k tomuto termínu používanému pri sčítaní obyvateľov. Pracovníci úradu pochopili, že aj sekulárni občania majú svoje vyznanie, hodnoty a morálne zásady, ktorými sa riadia v živote. Preto sa do formulára zaviedol po prvý krát presný (úplný) názov pre kolónku: Bez náboženského vyznania.

A možno, len tak na okraj sa patrí pripomenúť pánovi arcibiskupovi, že napriek rastu počtu kňazov (186 %), kostolov (176 %), realizovaných omší (152 %) a štátnej finančnej podpore (300 %) počet cirkevných krstov u Rímskokatolíckej církvi, na základe ich vlastných štatistických údajov (!), v porovnaní s rokom 1989 klesol v roku 2019 na 72 % ich pôvodného počtu. A možno ani nevie, že počet cirkevných sobášov v roku 2019 sa prvý krát na Slovensku dostal pod hranicu 50 % zo všetkých sobášov v danom roku a klesol na hodnotu 48,76 %.

Výsledky sčítania v tejto otázke potešili. Tešme sa, skokani desaťročia. Ale našu situáciu to ešte nezmenilo. K tomu musíme prispieť predovšetkým my sami a naše aktivity.

Be the first to comment on "Skokani desaťročia!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*