Jeleník Cyprián – životopis

Cyprián Jeleník sa narodil 21. januára 1921 v Ružomberku, v časti Nová Černová, ako syn majstra bavlnárskych závodov v Rybárpoli, Matúša Jeleníka a jeho manželky Adely, rodenej Hlinkovej. Mal staršieho brata Jozefa (* 1917) a mladšiu sestru Adelu (* 1923), ktorí obidvaja ako on študovali veterinárstvo. (Pozri v ich životopisoch údaje o rodine Jeleníkovcov.)

Po maturite na Slovenskom štátnom reálnom gymnáziu v Ružomberku v roku 1941 sa 5. júla 1942 zapísal na Vysokú školu veterinárnu vo Viedni pod imatrikulačným číslom 5662. Po skončení 2. svetovej vojny sa nevrátil do vlasti, ale ostal vo Viedni. 26. 2. 1946 zapisoval 9. semester, ale štúdium nedokončil a nevrátil sa na Slovensko. Vie sa, že roky pracoval u farmaceutickej firmy Pfitzer a podľa jednej verzie po dlhých rokoch vraj štúdium predsa ukončil.

Jeho neter MVDr. Alexandra Mičúchová-Jeleníková udáva, že

„jeho manželka, Slovenka, dosiaľ žije vo Viedni. Deti nemal, ženil sa v pokročilom veku. Nakoľko kontakt s ním ako ilegálnym emigrantom za starého režimu bol veľmi problematický a cesty do cudziny boli skoro nemožné, boli aj vzájomné návštevy veľmi obmedzené. V roku 1968 sa prvý krát po vojne opovážil vstúpiť na Slovenské územie. Ešte aj ja so sestrou sme počas aktívnej športovej činnosti mali problém spoločne vycestovať s basketbalovým družstvom do západných krajín. Keď sme cestovali do Rakúska s otcom, väčšinou zostávala ako záloha v republike naša mama, aby sme tam neboli kompletná rodina. Cyprián po vojne najprv pracoval a až potom ukončil vysokú školu. Nemám presné údaje o prerušení ani ukončení štúdia, ale azda sa mi podarí získať ich prostredníctvom príbuzných a jeho manželky.“ (e-mail z decembra 2010)

Pozri tab. 12.

Be the first to comment on "Jeleník Cyprián – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*