Predstav si, nebo neexistuje – Úvod

Predslov / Úvod

Matt Cherry

Predstav si, že nebo neexistuje. Predstav si, že peklo neexistuje. Predstav si, že niet božieho zjavenia ani svätých prikázaní. Predstav si, že neexistuje ani Boh, ani nijaké náboženstvo. Čo by to znamenalo? Aký zmysel by malo žiť vo svete bez nadprirodzeného účelu?

Znamenalo by to, že tento život je ten jediný život, ktorý máme a že z neho musíme urobiť to najlepšie, čo sa dá. Znamenalo by to, že naše chápanie a morálka sú čisto ľudské a prirodzené. Znamenalo by to, že sme zodpovední za tvorbu vlastných názorov a hodnôt. V súčte by to znamenalo, že musíme používať ľudské porozumenie a súcit, Ak chceme zlepšiť život, svoj vlastný a každého iného. Predstav si taký svet…

Taká predstava sa nazýva „sekulárny humanizmus“. Sekulárni humanisti nevidia presvedčivé dôkazy o existencii boha alebo nadprirodzených síl. Veria, že treba používať ľudský rozum a ľudské skúsenosti na vyslovenie morálnych hodnôt, ktoré prebudia v človeku to najlepšie, takže všetci ľudia budú dobre žiť. Sekulárny humanizmus zdôrazňuje význam racionálneho a vedeckého bádania a hľadania, slobodu jednotlivca a jeho zodpovednosť, toleranciu a spoluprácu.

Mnohí z najväčších mysliteľov, umelcov a sociálnych reformátorov v celej histórii ľudstva boli humanisti. Títo voľnomyšlienkári zaútočili na tradície a prekročili hranice konvenčných náboženských predstáv, aby rozšírili ľudské vedomosti a zlepšili spoločnosť. Mali pred očami lepší svet a pracovali, aby sa ich vízia stala skutočnosťou.

K veľkým humanistom a voľnomyšlienkárom minulosti patria filozofi od Sokrata a Epikura po Bertranda Russella a Alberta Camusa, spisovatelia a básnici ako Percy Bysshe Shelley a Marian Evansová („George Eliot“), vedci ako Charles Darwin a Albert Einstein, sociálni aktivisti ako Elizabeth Candy Stantonová a Andrej Sacharov, ako aj politickí vodcovia ako Thomas Jefferson a Pandit Jawaharlal Nehru.

Časopis Free Inquiry (=Slobodné pátranie, hľadanie) je od svojho založenia v roku 1980 vedúcim hlasom sekulárneho humanizmu. Na jeho stránkach sa stretnete s veľkými humanistickými mysliteľmi dneška, ako skúmajú nové oblasti ľudského chápania, ako sa boria so sociálnymi a etickými dilemami, ako skúmajú výzvy žitia bez náboženstva.

Knižka Predstav si, nebo neexistuje: Hlasy sekulárneho humanizmu vám predstavuje niektoré z týchto postáv, a to na základe jedenástich článkov a interviewov z nedávnych čísiel nášho časopisu. Dúfam, že vám poskytnú radostný a k rozmýšľaniu nabádajúci úvod do šírky a hĺbky myslenia sekulárnych humanistov.

Opovažujem sa aj dúfať, že táto kniha vás inšpiruje k podpore Rady pre sekulárny humanizmus (ktorá je vydavateľom Free Inquiry) v jej významnom diele. Tým, že sa stanete pridruženým členom Rady pre sekulárny humanizmus, vstúpite do spoločnosti ľudí, ktorí nachádzajú zmysel a cenu života aj bez vzhliadania k nejakému bohu. Ba čo viac, budete môcť spolupracovať s Radou na prenose humanistických ideálov do praktického života. (Pozri na s. 103 detaily o tom ako sa stať pridruženým členom Rady pre sekulárny humanizmus.)

Medzitým vám želám: „Dobré čítanie!“

Matt Cherry
Výkonný riaditeľ Rady pre sekulárny humanizmus

Leave a comment

Your email address will not be published.


*